Raad van Bestuur Novisource stelt functie ter beschikking

De leden van de Raad van Bestuur, te weten Willem van der Vorm (CEO) en Bram Schot (CFO), van Novisource N.V. ("Novisource") hebben besloten hun functie als bestuurder van Novisource ter beschikking te stellen. Zij hebben de Raad van Commissarissen medegedeeld af te treden op een nog nader te bepalen moment.

De leden van de Raad van Bestuur zijn tot dit besluit gekomen, omdat hen duidelijk is geworden dat een meerderheid van de aandeelhouders het vertrouwen in hen heeft verloren. Kern van het verschil van inzicht dat aan het licht is gekomen, betreft de wijze waarop de komende jaren de verdere uitbouw van de activiteiten van Novisource gestalte dient te worden gegeven. Met het ter beschikking stellen van hun functie wil de Raad van Bestuur Novisource de ruimte bieden om uit deze dreigende impasse te geraken.

Concreet betekent de mededeling van de bestuursleden, dat opvolgers voor de heren Van der Vorm en Schot moeten worden gezocht. De Raad van Bestuur is in overleg met de Raad van Commissarissen over de ontstane situatie en de termijn waarop het vertrek van de huidige Raad van Bestuur zijn beslag dient te krijgen.

Conform het bepaalde in de statuten van Novisource worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Bestuur is een (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders nodig.

Voorlopige resultaten 2015
De voorlopige resultaten van de Novisource Groep over 2015 liggen in lijn met de verwachting zoals afgegeven bij de derde kwartaal update. De omzet komt uit op ruim Euro 56 miljoen (2014: Euro 42 miljoen) een stijging met ruim 33%, terwijl het bedrijfsresultaat, geschoond voor buitengewone posten, uitkomt op ruim Euro 0,5 miljoen (2014: Euro 0,42 miljoen) een stijging met ruim 20%.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Willem van der Vorm, Chief Executive Officer
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy.
Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.

B-street matcht ZZP'ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten.

Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects.

Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.diesis.nl of
www.b-street.nl.

Novisource

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234