Track Group, Inc. rapporteert kwartaalresultaten 1e kwartaal 2016

- Stijging opbrengsten van 37 %

- Aangepast EBITDA-marge verbetert

- Afname cash burn uit activiteiten van 82 %

- Vooruitzicht 2016-2017 opnieuw bevestigd

SALT LAKE CITY, 11 februari 2016 /PRNewswire/ -- Track Group, Inc. (OTCQX: TRCK), een bedrijf voor volledige, cloud-gebaseerde oplossingen in de wereldwijde markt voor beheer van gedetineerden, met eigen trackingapparaten, actuele monitoringsdienstverlening en geavanceerde data-analyse, die worden verkocht op een platform-as-a-services (PaaS)-basis, kondigde vandaag resultaten aan voor het 1e kwartaal van het belastingjaar 2016, dat eindigde op 31 december 2015, en haar vooruitzichten werden hiermee opnieuw bevestigd.

Hoogtepunten bedrijf:-- Virginia Dept. of Corrections - op 1 oktober 2015 sloot het bedrijf een
overeenkomst met de Virginia Department of Corrections om een oplossing
te bieden op basis van GPS en biometrische stemherkenningstechnologie
voor het monitoren van meer dan 16.000 gedetineerden en verdachten. De
termijn van de overeenkomst bedraagt 6 jaar, met een minimale duur van 2
jaar, en de waarde is ongeveer 11 miljoen USD
-- Data-analyse voor het gevangeniswezen - In het eerste kwartaal van
belastingjaar 2016 breidde het bedrijf de invoer van haar eigen
data-analysedienst uit naar Detroit, Indianapolis en Philadelphia. Deze
dienstverleningsprogramma's zijn bedoeld voor het automatiseren van het
proces voor het onderzoeken van locatiegegevens, onthullen van verborgen
correlaties, en bieden van een 'levenspatroon', waarmee justitie en
gevangenispersoneel actuele taakgerichte gegevens hebben om beter
beslissingen te kunnen nemen.

Financiële Hoogtepunten:-- Toename totale inkomsten van 37% - Netto-inkomsten stegen in het eerste
kwartaal van 2016 met 37% in vergelijking met dezelfde periode in 2015.
De toename van inkomsten voor het kwartaal was het gevolg van een groei
in monitoringsapparaten in Amerika, en in mindere mate in analyse en
andere dienstverlening. "Ik ben erg tevreden met onze doorlopende groei
en trends en onze huidige ontwikkeling loopt gelijk op met onze
vooruitzichten voor inkomsten voor het hele jaar" zei Guy Dubois,
Chairman van Track Group.
-- Bruto winstmarge gestegen naar 62% - "Wij anticiperen dat kosten van
inkomsten, als percentage van de totale inkomsten zullen blijven dalen
in het belastingjaar 2016", zei John Merrill, Chief Financial Officer.
Hij vervolgt, "Uitbesteding van de supply chain, lagere dagelijkse
kosten per apparaat, automatisering en analysedienstverlening met een
hogere marge zullen zich uiten in lagere kosten van inkomsten waardoor
de brutowinst wordt vergroot."
-- Toename bedrijfskosten met 26% - De toename van 26% in bedrijfskosten in
het eerste kwartaal van belastingjaar 2016, in vergelijking met dezelfde
periode in 2015 was grotendeels het resultaat van een toename in
niet-cash uitgaven, zoals voorraadcompensatie en afschrijving. Andere
toenames vormden de hogere loonkosten waaronder loontoeslagen en
eningeeringskosten. "Als groeibedrijf moeten wij de allerbeste mensen
aantrekken en vasthouden om het introductieproces van nieuwe medewerkers
te versnellen en een vlekkeloze dienstverlening aan onze klanten te
blijven leveren. Wij blijven ons inzetten voor investeringen in
technologie en infrastructuur om de beste suite trackingsoplossingen
voor de juiste prijs te leveren", zei Dhr. Dubois.
-- Verbetering nettoverlies met 4 %. Nettoverlies voor het 1e kwartaal
2016 bedroeg $2,127 miljoen of ($0,21) per aandeel, vergeleken met een
nettoverlies van $2,215 miljoen of ($0,22) per aandeel voor dezelfde
periode in 2015, een verbetering van 4%.
-- Cash burn uit activiteiten daalt met 82% - Het Bedrijf gebruikte $3,5
miljoen minder cash in het eerste kwartaal van 2016 in vergelijking met
dezelfde periode in 2015. Netto-afname in kasmiddelen bedroeg ($ 2,4
miljoen) voor het eerste kwartaal van 2016 in vergelijking met ($ 5,9
miljoen) over dezelfde periode in 2015. Kasmiddelen die werden gebruikt
voor bedrijfsactiviteiten daalde naar minder dan ($ 0,50 miljoen) in het
eerste kwartaal van 2016, vergeleken met ($2,5 miljoen) in hetzelfde
kwartaal 2015, een verbetering van 82 %. "Wij factureren meer
abonnementen en innen sneller", zei Dhr. Merrill.
-- Aangepast EBITDA toegenomen naar $ 0,336 miljoen. Het aangepaste EBITDA
van het Bedrijf voor het 1e kwartaal van belastingjaar 2016 steeg tot $
0,336 miljoen of 5,3 % van de totale inkomsten, van een verlies van ($
0,394 miljoen) of (8,5 %) voor dezelfde periode in 2015. "Wij zijn een
groeiend bedrijf dat een significante hoeveelheid niet-cash kosten kent,
waaronder afschrijving en aflossing op $ 31 miljoen kapitaalgoederen.
Wij menen dat aangepast EBITDA een complexer prestatieoverzicht geeft,
naast het gebruik van GAAP, en de impact ervan op kasmiddelen", zei Dhr.
Merrill.

GAAP-resultaten 1e kwartaal belastingjaar 2016 vs. 1e kwartaal belastingjaar 2015: Voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2015 rapporteerde het Bedrijf netto-inkomsten van $ 6,3 miljoen in vergelijking met netto-inkomsten van $ 4,6 miljoen voor dezelfde periode in 2014, een toename van 37 %. Over het kwartaal dat eindigde op 31 december 2015 bedroeg de brutowinst $ 3,9 miljoen, hetgeen resulteerde in een brutomarge van 62 %, vergeleken met $ 2,6 miljoen of een brutomarge van 56 % in dezelfde periode in 2014, een toename van $ 1,3 miljoen. Totale bedrijfskosten voor het eerste kwartaal van belastingjaar 2016 bedroegen $ 5,28 miljoen, in vergelijking met $ 4,20 miljoen gedurende dezelfde periode in 2015, een toename van 26 %. Nettoverlies voor het 1e kwartaal 2016 bedroeg $2,13 miljoen of ($0,21) per aandeel, vergeleken met een nettoverlies van $2,22 miljoen of ($0,22) per aandeel voor dezelfde periode in 2015, een verbetering van 4 %. Op een aangepaste basis rapporteerde het Bedrijf EBITDA van $ 0,336 miljoen of 5,3 % nettomarge voor het eerste kwartaal van 2016, vergeleken met ($ 0,394 miljoen) of (8,5 %) voor dezelfde periode in 2015.

Bedrijf bevestigt vooruitzicht:


Daadwerkelijk Vooruitzicht
------------- ------------

1e kwartaal belastingjaar 2016 1e kwartaal belastingjaar 2015 Belastingjaar 2016 Belastingjaar 2017
------------------------------ ------------------------------ ------------------ ------------------


Netto inkomsten (USD$) $ 6,318 miljoen $ 4,621 miljoen $ 28 - 31 miljoen $ 42 - 47 miljoen


- Aangepaste EBITDA-marge (%) 5.3 % (8,5 %) 15 - 20 % 25 - 30 %
Niet-GAAP financiële maatstaven

Dit persbericht bevat financiële maatstaven die worden gedefinieerd als "niet-GAAP financiële maatstaven" door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder niet-GAAP EBITDA. Deze maatstaven kunnen afwijken van niet-GAAP financiële maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt. De presentatie van deze financiële gegevens, die niet is opgesteld volgens een uitgebreide set boekhoudkundige regels of principes, dient niet op zichzelf beschouwd te worden of worden gezien als vervanging voor de financiële gegevens die volgens algemeen geaccepteerde boekhoudkundige gegevens zijn voorbereid. Harmonisaties van deze niet-GAAP financiële maatstaven zijn gebaseerd op de financiële gegevens voor de respectievelijke periode.

Niet-GAAP aangepast EBITDA sluit de volgende items uit - dit overzicht is niet perse volledig: rente, belasting, afschrijving, aflossing, waardeverminderingen, dividenden, winsten en verliezen, eenmalige kosten of baten die niet kenmerkend zijn voor bedrijfsactiviteiten, consolideringskosten, integreren of in overweging nemen van recentelijk verworven bedrijven, kosten van het sluiten van faciliteiten, op aandelen gebaseerde compensatie of andere aangegeven cash of niet-cash kosten (de "Aanpassingen").

Het Bedrijf meent dat niet-GAAP maatstaven betekenisvolle informatie voor zowel het management als investeerders kunnen leveren bij het incalculeren van de Aanpassingen. Specifieke onthulling aangaande de financiële resultaten van het Bedrijf inclusief een analyse door het management van bedrijfsresultaten en de financiële toestand, staan in het kwartaalrapport van het Bedrijf op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2015 en andere rapporten die zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Investeerders wordt aangeraden dergelijke onthullingen en analyses in formulier 10-Q en andere rapporten van het Bedrijf zorgvuldig te lezen en in overweging te nemen, inclusief de risicofactoren in het jaarrapport van het Bedrijf op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 30 september 2015.

Over Track Group, Inc.

Track Group ontwikkelt, produceert en levert trackingoplossingen waarin actuele GPS trackingapparaten en 24/7/365 monitoringdiensten worden gecombineerd met geavanceerde data-analyse voor de wereldwijde markt voor detentiebeheer, waaronder gevangenissen, militairen en wetshandhaving. Ga voor meer informatie naar www.trackgrp.com [http://www.trackgrp.com/].

Toekomstgerichte verklaring

Verklaringen in dit document die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Termen zoals "anticiperen," "menen," "schatten," "verwachten," "voorspellen," "bedoelen," "mogelijk" "plannen," "vooruitzien," "voorspellen," "als", "zou" en "zal" en vergelijkbare uitdrukkingen gerelateerd aan de Track Group, Inc. & dochterondernemingen ("Track Group") zijn bedoeld voor de identificatie van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen en weerspiegelen de huidige meningen en verwachtingen van Track Group aangaande toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op aannames en onderhevig aan risico's en onzekerheden en onderhevig aan veranderingen op enig moment. Track Group kan van tijd tot tijd deze publiekelijk aangekondigde voorspellingen wijzigen, maar is hiertoe niet verplicht. Vooruitblikken op toekomstige bedrijfsactiviteiten dienen niet geïnterpreteerd te worden als een garantie dat dergelijke resultaten daadwerkelijk zullen optreden. Deze voorspellingen zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen materieel afwijken van uiteindelijke gerapporteerde resultaten. Voor een discussie van dergelijk risico's en onzekerheden, zie "Risicofactoren" in het jaarrapport van Track Group op Formulier 10-K, haar kwartaalrapport op Formulier 10-Q, en haar andere rapporten die zijn ondergebracht bij de Securities and Exchange Commission onder de Securities Exchange Act van 1934, volgens wijzigingen. Nieuwe risico's doen zich van tijd tot tijd voor. Lezers wordt gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gedaan zijn.
TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENINGEN31 december, 30 september,

Activa 2015 2015
---- ----

Huidige activa: (Niet gecontroleerd)

Kasmiddelen $ 2.473.025 $ 4.903.045

Vorderingen, netto met inbegrip van dubieuze vorderingen van $4.356.817 en $4.150.000 respectievelijk 6.700.733 6.044.931

Te innen wissel, huidige aandeel 315.533 306.434

Vooruitbetaalde kosten en overige 1.397.023 1.266.277

Inventaris, netto voorzieningen van $173.145 en $225.900, respectievelijk 610.190 741.514
------- -------

Totaal huidige activa 11.496.504 13.262.201

Eigendom en apparatuur, netto van geaccumuleerde afschrijving van $2.966.034 en $2.822.166, respectievelijk 1.538.395 1.697.630

Monitoringsapparatuur, netto gecumuleerde aflossing van $ 2.553.113 en $ 2.225.480, respectievelijk 3.358.424 2.784.595

Immateriële activa, netto van gecumuleerde aflossing van $ 6.253.294 en $ 5.628.308, respectievelijk 25.663.766 25.884.087

Overige activa 2.545.571 2.619.035

Goodwill 7.753.269 7.782.903
--------- ---------

Totaal activa $ 52.355.929 $ 54.030.451
============ ============


Passiva en aandelenkapitaal

Lopende verplichtingen:

Crediteuren 2.511.156 2.363.441

Voorzieningen 3.245.008 2.705.403

Huidige aandeel van langlopende schulden, netto van korting van $222.973 en $222.973, respectievelijk 224.506 796.225
------- -------

Totaal lopende verplichtingen 5.980.670 5.865.069

Te betalen voorraad - aanverwante partij 3.501.410 3.501.410

Langetermijn schuld, netto van huidige aandeel en korting van $ 353.041 en $ 408.784, respectievelijk 30.221.765 30.189.188

Overige langlopende verplichtingen - 106.671
--- -------

Totaal verplichtingen 39.703.845 39.662.338


Aandelenkapitaal:

Gewoon aandeel, $0.0001 nominale waarde: 15.000.000 aandelen toegestaan; 10.261.288 uitstaand 1.026 1.026

Aanvullend gestort kapitaal 297.787.148 297.591.034

Gecumuleerd tekort (282.973.120) (280.845.882)

Gecumuleerde overige verzamelde verliezen (2.162.970) (2.378.065)
---------- ----------

Totaal eigen middelen 12.652.084 14.368.113
---------- ----------

Totaal passiva en aandelenkapitaal $ 52.355.929 $ 54.030.451
============ ============

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN
EN GLOBAAL VERLIES
(Niet gecontroleerd)


Drie maanden eindigende op

31 december,

2015 2014
---- ----

Inkomsten:

Producten $90.918 $91.589

Monitoringdiensten 5.957.426 4.501.680

Overige 269.260 27.350
------- ------

Totaal inkomsten 6.317.604 4.620.619


Kosten van opbrengsten:

Producten 95.261 21.357

Monitoring en andere
verwante diensten 1.784.951 1.628.180

Afschrijving & aflossing
inbegrepen in kosten van
opbrengsten 488.967 340.550

Degradatie van
monitoringapparatuur en
onderdelen 60.000 55.080
------ ------

Totale kosten van
opbrengsten 2.429.179 2.045.167


Brutowinst 3.888.425 2.575.452


Bedrijfskosten

Algemeen & administratief 3.411.643 2.674.992

Verkoop marketing 620.029 422.789

Onderzoek & ontwikkeling 547.159 464.178

Afschrijving & aflossing 700.035 641.900
------- -------

Verlies uit
bedrijfskosten (1.390.441) (1.628.407)


Overige inkomsten
(kosten)

Verlies bij verwijdering
apparatuur (33.805) -

Netto rentekosten (694.508) (672.491)

Winst door wisselkoersen
(verlies) (18.149) 80.562

Overige inkomsten, netto 9.665 5.121
----- -----

Nettoverlies toe te
kennen aan normale
aandeelhouders (2.127.238) (2.215.215)
---------- ----------

Aanpassingen omwisseling
vreemde valuta 215.095 (626.878)
------- --------

Globaal verlies $(1.912.143) $(2.842.093)
----------- -----------

Nettoverlies per gewoon
aandeel, basaal en
verwaterd $(0,21) $(0,22)
------ ------

Gewogen gemiddelde gewone
aandelen uitstaand,
basaal en verwaterd 10.261.288 10.108.000

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VOOR KASSTROMEN
Voor de periode eindigend op 31 december 2015 en 2014
(Niet gecontroleerd)


2015 2014
---- ----

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten:

Nettoverlies $(2.127.238) $(2.215.215)

Aanpassingen om netto-inkomsten te
vereffenen met netto kasmiddelen in
bedrijfsactiviteiten:

Afschrijving en
aflossing 1.189.003 982.450

Degradatie van
monitoringapparatuur en
onderdelen 60.000 55.080

Kosten oninbare
vorderingen 199.854 -

Aflossing
schuldenkorting 55.743 89.821

Compensatie op aandelen
gebaseerd 159.469 -

Verwerving en
prijsverandering van
aandelenopties 196.114 75.082

Verlies bij verwijdering
van eigendom en
apparatuur 33.805 -

Verlies op verwijdering
van
monitoringapparatuur
inbegrepen bij
verkoopkosten - 12.575

Veranderingen in activa en
passiva:

Debiteuren, netto (836.330) (2.041.899)

Te innen wissels (9.099) (7.667)

Inventarissen 131.348 (403.794)

Vooruitbetaalde kosten
en overige activa (76.313) (182.680)

Crediteuren 146.921 694.958

Te betalen last 418.593 450.615

Over te dragen
opbrengsten - (10.792)
--- -------

Netto kasmiddelen gebruikt in bedrijfsactiviteiten (458.130) (2.501.466)
-------- ----------


Kasstromen uit investeringsactiviteiten:

Aankoop van eigendom en
apparatuur (46.970) (2.317)

Gekapitaliseerde
software (442.578) -

Aankoop van
monitoringapparatuur en
onderdelen (898.500) (837.014)

Betaling gerelateerd aan
acquisitie - (1.937.902)
--- ----------

Netto kasmiddelen gebruikt in
investeringsactiviteiten (1.388.048) (2.777.233)
---------- ----------


Kasstromen uit financieringsactiviteiten:

Hoofdbetalingen op te
betalen wissels (587.608) (598.251)
-------- --------

Netto kasmiddelen gebruikt in
financieringsactiviteiten (587.608) (598.251)
-------- --------


Effecten van wisselkoerswijzingen op kasmiddelen 3.766 (36.290)


Netto toename (afname) in kasmiddelen (2.430.020) (5.913.240)

Kasmiddelen, begin van periode 4.903.045 11.101.822
--------- ----------

Kasmiddelen, einde van periode $ 2.473.025 $ 5.188.582
=========== ===========

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
AFSTEMMING VAN GAAP EN NIET-GAAP FINANCIELE MAATSTAVEN
Voor de periodes eindigend op 31 december 31 2015 en 2014


31 dec 31 dec

Niet-GAAP Aangepast EBITDA (In
$000'en USD) 2015 2014
---- ----

Nettoverlies toe te kennen aan
normale aandeelhouders $(2.127) $(2.215)
------- -------

Netto rentekosten 695 673

Inkomstenbelastingen (5) 5 -

Afschrijving, aflossing en
degradatie 1.249 1.141

Compensatie op aandelen gebaseerd 356 75

Kosten fusie & acquisitie (1) - -

Andere niet-cash kosten (2) 159 (68)

Eenmalige kosten (3) - -

Eenmalige baten (4) - -
--- ---

Niet-GAAP Aangepast EBITDA $336 $(394)

Niet-GAAP Aangepast EBITDA,
percentage van inkomsten 5.3 % -8.5%


31 dec 31 dec

Niet-GAAP WA (In $000'en, behalve
per aandeel) 2015 2014
---- ----

Nettoverlies toe te kennen aan
normale aandeelhouders $(2.127) $(2.215)
------- -------

Netto rentekosten 695 673

Inkomstenbelastingen (5) 5 -

Afschrijving, aflossing en
degradatie 1.249 1.141

Compensatie op aandelen gebaseerd 356 75

Kosten fusie & acquisitie (1) - -

Andere niet-cash kosten (2) 159 (68)

Eenmalige kosten (3) - -

Eenmalige (baten) (4) - -
--- ---

Niet-GAAP netto-inkomsten voor
normale aandeelhouders $336 $(394)

Gewogen gemiddelde normale
aandelen uitstaand 10.261 10.108
------ ------

Niet-GAAP inkomsten (verlies) per
aandeel $0,03 $(0,04)
===== ======

Het bedrijf rondde twee acquisities af in 2014 en een in 2015.
Kosten voor fusie & acquisitie zijn onder andere
ontslagvergoeding, vestigingskosten, reis- en advieskosten en
juridische kosten die niet inbegrepen zijn in de boeking van de
aankoopprijs. Deze kosten zijn opgenomen in overeenstemming met
(1) Amerikaanse GAAP

(2) Andere niet-cash kosten zijn onder andere reserves voor
waardedaling door veroudering van voorraad, winsten of verliezen
en niet-cash koersimpact.

(3) Eenmalig kosten zijn onder andere, maar niet beperkt tot: het
proforma effect van EBITDA van verworven bedrijf G2 Analytics,
uitbesteding van toeleveringsketen /uitvoering en degradatie
van bepaalde acquisitie-activa.

(4) Eenmalige voordelen zijn onder andere terugbetalingen ontvangen
door een aandeelhouder netto van gerelateerde kosten.

Momenteel heeft het bedrijf significante Amerikaanse
belastingverliescompensaties die gebruikt kunnen worden om
toekomstig belastbaar inkomen te vereffenen, behoudens
beperkingen opgelegd door de Amerikaanse belastingdienst.
Echter, het bedrijf is nog steeds onderhevig aan belastingen van
(5) de Amerikaanse staat en bepaalde niet-Amerikaanse belastingen.

Track Group, Inc.


CONTACT: Steve Hamilton, Chief Marketing Officer, 877-260-2010 ext. 4004,steve.hamilton@trackgrp.com


Web site: http://www.trackgrp.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234