Bewoners creëren zelf welzijn

In twee aandachtswijken in Nederland nemen bewoners het heft in handen en krijgen daarvoor geld van de landelijke vereniging van actieve bewoners, het LSA. 'De gemeente staat niet open voor bewonersinitiatieven. We hebben een half jaar verspild aan onderhandelen en willen nu aan de slag', schetst een initiatiefnemer. Daarom besluiten bewoners in Hengelo en in Amsterdam zelf welzijn te creëren. Zowel financieel als met kennis en netwerk helpt het LSA deze bewoners om hun initiatief een kickstart te geven.

Deze twee bewonersgroepen wachten niet langer af en starten in hun eigen wijk een BewonersBedrijf. Met een verdienmodel op basis van verhuur van een pand, horeca of groenbeheer verbeteren zij de leefbaarheid in de wijk. Het LSA gelooft in de kwaliteiten van deze bewonersgroepen en hun plannen en geeft hen daarom allebei startkapitaal, beschikbaar gesteld door Nationale Postcodeloterij en Aedes, Fonds Werken aan Wonen.

Taxidienst, groenbeheer en dagbesteding

LSA kende op 12 februari startkapitaal toe aan BewonersBedrijf Noaberwijk Nijverheid in Hengelo en Coöperatieve vereniging Westside Slotermeer in Amsterdam. Het geld wordt vooral gebruikt voor betaalde inzet van een wijkbewoner die het verdienmodel verder uitbouwt waardoor het BewonersBedrijf na verloop van tijd losser van subsidie en zijn verstrekkers komt. 'Het geld moet ten goede komen aan de wijk,' licht het bestuur van LSA toe. 'Dat is voor ons een harde eis. Daarom zitten wij er bovenop en willen we zien dat dat gebeurt.'

Naast deze twee zijn er nog veel meer BewonersBedrijven in Nederland, die met en zonder startkapitaal van het LSA draaien. Zij bieden bijvoorbeeld een taxidienst in een vergrijzende wijk, beheren de groenstroken in opdracht van de gemeente of gebruiken hun eigen biologische tuin om bassischoolleerlingen te leren over het verbouwen en wecken van groente en fruit. Zorg- en welzijnsinstellingen huren structureel ruimte bij een BewonersBedrijf. Met zo'n dependance midden in de wijk zitten zij dichter bij hun doelgroep.

Gemeenten nog niet klaar

Bewoners zijn er klaar voor maar de gemeenten nog niet. Dat hoort LSA van leden in het hele land en blijkt ook uit het rapport Kennisontwikkeling Experiment BewonersBedrijven van de TU Delft. Onderzoekers van TU Delft volgden verschillende BewonersBedrijven in een driejarig onderzoek. Zij concluderen onder meer dat het vinden van een succesvol verdienmodel lastig is en wetgeving vaak tegenwerkt. Gemeenten lijken nog niet klaar voor omgang met de bewonersorganisatie van onderop.

Noot voor de redactie:
Het is natuurlijk mogelijk om deze of een van de andere BewonersBedrijven te bezoeken. Voor kandidaten voor interviews, meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het LSA, vraag naar Milou Althof: 030-2317511; 06-22086590; milou@lsabewoners.nl .


Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (www.lsabewoners.nl) is een onafhankelijke landelijke vereniging van bewonersgroepen die samenwerken om hun buurt sterker en leefbaarder te maken. Als vereniging zijn we actief met het bevorderen van actieve participatie van bewoners en vernieuwing van (lokale) democratie. Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich willen nemen met als uitgangspunt dat iedereen over kennis en kwaliteiten beschikt die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt.

Het project BewonersBedrijven (www.bewonersbedrijven.nl) is een experiment van het LSA dat startte in 2012. Het LSA begeleidt bewoners bij het opzetten van een BewonersBedrijf, zowel financieel als met kennis. Het LSA heeft hiervoor geld ontvangen van de Nationale Postcode Loterij en het Fonds Werken aan Wonen.

Twitter/BewonersBedr
Facebook/lsabewoners

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

plaats:
Utrecht
website:
http://www.lsabewoners.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234