Nieuwe onderwijsvorm combineert basisschool met middelbaar onderwijs

Amsterdam, 11 februari 2016 - De nieuwe school Spring High in Amsterdam Nieuw-West opent na de zomervakantie 2016 haar deuren. De combinatie van primair en voortgezet onderwijs daagt jongeren in het voorjaar (spring) van hun leven uit om zichzelf en hun talenten te ontdekken. De eindgroepen van het basisonderwijs en de beginklassen van het voortgezet onderwijs (10-16 jaar) zullen samen onderwijs volgen in één gebouw.

In plaats van een 'harde' overgang van de basis- naar middelbare school komen er doorlopende leerlijnen; pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk. Het vroegtijdig selecteren van leerlingen is binnen Spring High verleden tijd.

De nieuwe school is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen twee bestaande Amsterdamse schoolbesturen, namelijk Stichting Westelijke Tuinsteden (PO) en Esprit scholen (PO en VO). 'De Trampoline', een onderwijsinitiatief uit de Amsterdam Onderwijs Challenge: 'onze nieuwe school', heeft zich hierbij aangesloten. Door het tekenen van de intentieverklaring bekrachtigen de partijen een duurzame samenwerking.

Uitgangspunt voor het onderwijs van Spring High is dat de leerlingen van nu de wereldburgers worden van 2032. Daarvoor hebben zij 21ste eeuwse vaardigheden nodig, een internationale oriëntatie, zelfreflectie en waardenoriëntatie, kennis van programmeren en projectmatig werken aan interdisciplinaire projecten. Dit alles behoort tot het standaardrepertoire van Spring High.

Leerlingen en leraren van Spring High zullen in verschillend samengestelde groepen werken. Belangrijk elementen van het leren binnen deze nieuwe school zijn: ontdekken, de kunst afkijken, samenwerken, oefenen en kennis verwerven. Fouten maken mag en moet binnen het onderwijs van Spring High. Het vroeg selecteren en determineren van leerlingen gebeurt niet, ook doubleren is niet aan de orde. Leerlingen krijgen juist de ruimte om te laten zien wat zij kunnen.

De oprichters van Spring High hebben allemaal onderwijservaring binnen alle niveaus van zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In de nabije toekomst gaan ze op zoek naar nauwe samenwerking met vervolgopleidingen en partners / bedrijven in de omgeving van Nieuw-West. De samen te stellen adviesraad zal bestaan uit mensen uit vervolgonderwijs (mbo, hbo en universiteiten) en het bedrijfsleven.

De locatie van Spring High is midden in Nieuw-West, nabij de Sloterplas.


Wie geïnteresseerd is in deze nieuwe school Spring High, kan voor informatie terecht bij Camyre de Adelhart Toorop.

e: springhigh@cb.espritscholen.nl
w: http://springhigh.espritscholen.nl
w: www.stwt.nl

Geplaatst in:

Esprit scholen

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234