Humanitas ontvangt Euro 145.000 van het Oranje Fonds

Dankzij een subsidie van 145.000 euro van het Oranje Fonds kan Humanitas dit jaar nog meer gedetineerden helpen om na hun tijd in de gevangenis succesvol terug te keren in de samenleving.

De meeste gevangenissen in Nederland hebben een re-integratiecentrum. Hier bereiden gedetineerden zich voor op hun terugkeer in de samenleving. Vrijwilligers van het programma 'Humanitas Re-integratiecentra' helpen hen bij het regelen van zaken als wonen, werk, zorg en identiteitspapieren en zijn er ook voor hen als het even tegenzit.

Humanitas biedt deze hulp nu al onder andere in de gevangenissen in Vught, Almere, Den Haag, Amsterdam en Middelburg.

Ook kan Humanitas nu de hulp uitbreiden aan gedetineerde vaders die het contact met hun kinderen willen verbeteren. Een goede band is belangrijk voor de kinderen én voor de vader, omdat hij hierdoor makkelijker kan terugkeren in het gezin en de samenleving. Ten slotte gaat Humanitas met het geld meer vrijwilligers trainen in het herkennen en ondersteunen van gedetineerden met een licht verstandelijke beperking. Door hun beperking hebben deze gevangenen moeite met het begrijpen van procedures in de gevangenis. Daardoor overtreden zij vaker de regels, hebben ze meer last van pesterijen en conflicten en hebben ze minder contact met hun dierbaren.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het fonds met Euro 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema's: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 18.000 goed getrainde vrijwilligers zo'n 57.800 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit, telefoon: 030 23 39 345.

Voor meer informatie over de detentieprogramma's van Humanitas neemt u contact op met Durkje Sybesma, projectleider thema detentie, telefoon: 020 523 11 00, e-mail: d.sybesma@humanitas.nl

Humanitas

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.humanitas.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234