Bestemmingsplan voor tramlijn Vlaanderen - Maastricht vernietigd

De gemeenteraad van Maastricht had er niet van mogen uitgaan dat het bestemmingsplan 'Tramlijn Vlaanderen - Maastricht' uitvoerbaar is. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan vernietigd dat het Nederlandse deel van de tramlijn tussen Hasselt (B) en het NS-station Maastricht mogelijk maakt. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (10 februari 2016). Een hotelketen en een aantal particulieren waren tegen dat bestemmingsplan in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Niet uitvoerbaar
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht de gemeenteraad van Maastricht er niet van uitgaan dat het bestemmingsplan binnen de wettelijke periode van tien jaar wordt uitgevoerd. Uit een eind februari 2015 naar buiten gebrachte 'review' blijkt dat er technische problemen zijn bij de Wilhelminabrug in Maastricht waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Verder is er onvoldoende budget om het traject tot aan het NS-station Maastricht aan te leggen. Daarom is de planning niet haalbaar. Deze problemen waren naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak in de kern al bekend of hadden dat kunnen zijn toen de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelde.

Tussenuitspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak komt met dit oordeel terug op haar eerdere tussenuitspraak van 11 februari 2015 over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Een bestuursrechter komt slechts in een zeer uitzonderlijk geval terug op een tussenuitspraak. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dat hier het geval. Als de voorlopige resultaten uit de review op dat moment ook bekend waren geweest bij de Afdeling bestuursrechtspraak, hadden deze tot een ander oordeel over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de tussenuitspraak geleid.

Voornemen
De gemeenteraad heeft in september 2015 aangegeven dat hij het traject tijdelijk wil inkorten en laten eindigen bij Mosae Forum met een nieuw keerpunt aan de Maasboulevard. Het in mei 2015 aangepaste bestemmingsplan maakt echter nog steeds een tramtraject mogelijk over de Wilhelminabrug naar het NS-station Maastricht. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak betekent het voornemen van de gemeenteraad om het traject tijdelijk in te korten een substantiële wijziging van het traject. Niet uitgesloten is dat het voorgestelde, ingekorte traject een andere ruimtelijke uitstraling heeft dan het oorspronkelijke traject en de belangen van omwonenden op een andere wijze raakt. De gemeenteraad mag zich hierbij niet zonder meer baseren op eerdere onderzoeken naar bijvoorbeeld geluidsoverlast of trillinghinder, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De uitspraak met zaaknummer 201402870/2 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Sabine Heijstek-van Leussen via 070 - 426 4520 of 06-52 07 70 00, of mr. Wendy van der Sluijs via 070 - 426 4812 of 06 - 23 31 75 06, persvoorlichters bij de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234