Omstandigheden Noodopvang Heumensoord onder de loep genomen

Zowel de Nationale Ombudsman als het College voor de rechten van de mens rapporteerden vandaag aan staatssecretaris Dijkhoff hun bevindingen na onderzoek en bezoeken aan de noodopvanglocatie Heumensoord. Deze zijn kritisch, maar geven ook aan dat fundamentele mensenrechten niet in het geding zijn geweest.

In september 2015 bereikte de wekelijkse instroom van asielzoekers een ongekende piek en was het een enorme uitdaging om voor iedereen een fatsoenlijke opvangplaats te vinden. Naast de inzet van crisisopvang werd de locatie Heumensoord in recordtempo opgebouwd. De inzet van de betrokken gemeentebesturen van Nijmegen, Heumen en Malden en die van Defensiepersoneel was daarbij doorslaggevend.

Vanaf de aankomst van de eerste bewoners heeft het COA met behulp van de naaste omgeving, ketenpartners en talloze vrijwilligers hard gewerkt om de omstandigheden op de noodopvanglocatie op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Een proces dat nog steeds gaande is en waarin de bevindingen die vandaag werden gepresenteerd zeker worden meegenomen.

Ook het COA van mening dat het pesten of bedreigen van kwetsbare doelgroepen onacceptabel. "Alles wordt in het werk gesteld om daders aan te spreken of te bestraffen" vindt bestuurslid Helder. "Wij werken nauw samen met belangenorganisaties als COC Nederland om dit soort nare situaties te voorkomen of tot een oplossing te komen. Wanneer de veiligheid van iemand, lhbt of anderszins, in het geding is, moet onze organisatie naar een oplossing zoeken. Wij hebben daarvoor ook mogelijkheden voor beschermde opvang. In Nederland - en dus ook in onze asielopvang - leven mensen naast elkaar en respecteren elkaar ongeacht ras, geloof, geslacht of geaardheid."

Zowel de Nationale Ombudsman als het College voor de rechten van de mens adviseren om geen opvang meer in te richten met een omvang zoals die in Heumensoord. Bestuursvoorzitter Bakker daarover: Begin dit jaar is de laatste crisisopvang gesloten en zal het Bestuursakkoord tussen Rijk. Provincies, veiligheidsregio's en gemeenten andere soorten van opvangcapaciteit. Het biedt echter geen garanties voor de toekomst. We hebben in ieder geval heel veel geleerd op deze en andere noodopvanglocaties. Mocht het dus onverhoopt nog een keer noodzakelijk, zal dat beter en nog sneller zijn ingeregeld dan nu misschien het geval was."

Nadere informatie: Jan-Willem Anholts, 06-21506888

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

plaats:
RJSWIJK
website:
http://www.coa.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234