Balans overhandigt petitie Dyslexie aan staatssecretaris Dekker

Oudervereniging Balans en het LAKS overhandigen bijna 40.000 handtekeningen voor definitief behoud spelling-hulpmiddel bij examens voor leerlingen met dyslexie


De Bilt, 9 februari 2016


Woensdag 10 februari overhandigen Oudervereniging Balans en het LAKS de Tweede Kamer een petitie om het gebruik van spellinghulpmiddelen bij examens voor leerlingen met dyslexie definitief te behouden. Onder druk van de massale tekening van de petitie is de maatregel voor dit al schooljaar uitgesteld. Dat is niet genoeg. De maatregel moet definitief van de baan. Eindexamenleerlingen met dyslexie moeten de spellinghulp mogen blijven gebruiken. Zonder aftrek van punten.

Afgelopen week is Oudervereniging Balans een petitie gestart omdat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een verbod op spellinghulpmiddelen heeft ingesteld. Als een leerling de spellingcontrole wel gebruikt, volgt puntenaftrek. Redenering hiervoor is dat de exameneisen voor iedere leerling, ongeacht of deze een stoornis heeft, gelijk zouden moeten zijn. Oudervereniging Balans en het LAKS vinden dat deze nieuwe maatregel leerlingen met dyslexie benadeelt. Sterker nog, deze maatregel leidt tot ongelijke kansen voor leerlingen met dyslexie. En is in strijd met passend onderwijs.

In recordtijd is de petitie al bijna 40.000 keer ondertekend. Dit is een duidelijk signaal wat Staatssecretaris Sander Dekker en de Tweede Kamer niet kunnen negeren. Nog voor het Kamerdebat heeft de Staatssecretaris onder druk van de petitie laten weten dat de maatregel uitgesteld wordt. Oudervereniging Balans en het Laks vinden dit onvoldoende. Leerlingen met dyslexie worden zo nog steeds niet serieus genomen. Zij moeten nu en in de toekomst zonder puntenaftrek gebruik mogen maken van de spellingcontrole. Een compenserend hulpmiddel als spellingcontrole biedt leerlingen met dyslexie juist de mogelijkheid hun werkelijke capaciteiten te laten zien. Zónder benadeeld te worden door hun beperking.


Op woensdag 10 februari om 12.15 uur overhandigt Jasper Braakman, vo-leerling met dyslexie, de petitie namens Oudervereniging Balans en het LAKS aan Staatssecretaris Sander Dekker voor het Tweede Kamergebouw op Plein 2. Daarna, om 13.15 wordt de petitie in het gebouw van de Tweede Kamer aangeboden aan de Kamercommissie OC&W.

Geplaatst in:

Meer informatie:
Joli Luijckx, Woordvoerder Oudervereniging Balans: 06 36108615
Andrej Josic, Voorzitter Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS): 06 42604487
Foto's en een filmpje van het aanbieden van de petitie zijn woensdagmiddag te vinden op www.balansdigitaal.nl

Oudervereniging Balans

plaats:
De Bilt
website:
http://www.balansdigitaal.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234