Aankondiging publicatie van de Algemene Rekenkamer op 11 februari 2016

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 11 februari a.s. het onderzoeksrapport Intensivering van toezicht en invordering bij de Belastingdienst.

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan hoe de Belastingdienst invulling heeft gegeven aan extra budget dat sinds 2013 jaarlijks wordt uitgetrokken om controles bij bedrijven en het aantal witwasonderzoeken uit te breiden. Het extra budget van Euro 150 miljoen per jaar vloeit voort uit een afspraak in het regeerakkoord Bruggen slaan van VVD en PvdA in 2012. Toen is afgesproken dat de Belastingdienst en andere opsporingsdiensten meer capaciteit zouden krijgen om misbruik, fraudeconstructies en witwassen effectiever aan te pakken.

Dit onderzoeksrapport bevat conclusies en aanbevelingen voor de minister van Financiën en voor de Tweede Kamer.
In het onderzoeksrapport is de bestuurlijke reactie van de minister van Financiën samengevat opgenomen.

De Algemene Rekenkamer begeleidt deze publicaties met een persbericht.
Het rapport, het persbericht en de integrale bestuurlijke reactie van de minister zijn op 11 februari a.s. vanaf 12.30 uur terug te vinden op www.rekenkamer.nl.

Embargo-exemplaar
Journalisten die deze publicaties van de Algemene Rekenkamer onder embargo op 11 februari om 10.00 uur willen ontvangen, kunnen dit opgeven via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl.

Persvoorlichter Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234