Deltaplan voor bijstandsgerechtigden nodig

OVAL pleit voor een Deltaplan voor bijstandsgerechtigden. Uit recent onderzoek van de Argumentenfabriek op basis van CBS-cijfers blijkt dat ruim 140.000 personen langer dan 5 jaar in de bijstand zitten. Voor deze groep zijn onorthodoxe maatregelen, maatwerk en innovatieve constructies nodig voor werk in plaats van hen vast te zetten in een granieten bestand.

Het gaat weer wat beter op de arbeidsmarkt en dat geeft perspectief voor mensen in de bijstand. Bijstandsgerechtigden kunnen naar werk worden begeleid maar daar is maatwerk voor nodig met scholing, werkervaring en begeleiding. Vrijwilligerswerk kan als springplank dienen naar regulier werk. Met inzet van innovatieve constructies zoals het 'verlonen van uitkeringen', kan deze groep via publiek private samenwerking naar werk worden begeleid.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers 125.000 banen creëren voor mensen met een beperking. Uit de eerder genoemde cijfers blijkt dat 80% van de mensen in de bijstand psychische en lichamelijke problemen heeft. Het toelaten van alle bijstandgerechtigden die langer dan 5 jaar in de bijstand zitten voor het doelgroepenregister en bijbehorend maatwerk kan hen en werkgevers die hen in dienst willen nemen een steun in de rug geven.

Het ontbreken van een Deltaplan zal er toe leiden dat de groep in de bijstand de komende jaren zal groeien met jongeren die vroeger de Wajong terecht kwamen, oud-WSW'ers, werklozen zonder WW-uitkering en zzp'ers die onder het bestaansminimum zakken. Gemeenten ontvangen op dit moment onvoldoende financiële middelen waardoor veel gemeenten zich vooral richten op de 'beste' 10 - 15% van het bestand. De rest van de groep wordt niet meer geholpen en zit achter de spreekwoordelijke geraniums, met alle gevolgen van dien: eenzaamheid, verslechterde gezondheid, armoede, risico op criminaliteit, naast het persoonlijke leed.

OVAL roept de politiek, overheid en gemeenten op meer middelen te reserveren en te oormerken voor langdurig bijstandsgerechtigden en onorthodoxe maatregelen toe te staan en te stimuleren via een Deltaplan. Met als gezamenlijk doel op termijn minder mensen langdurig in de bijstand en voorkomen van een uitzichtloze situatie voor bijstandsgerechtigden.

OVAL bundelt de krachten van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk,
loopbaan en vitaliteit. Zij leveren een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van mensen.
En ze werken voor werkgevers, verzekeraars, werknemers, UWV, gemeenten en individuele
werkzoekenden. OVAL-leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze worden hier
regelmatig op getoetst.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met OVAL, via 013-5944456 of via
info@oval.nl

OVAL

plaats:
Tilburg

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234