Belangrijke versterking Academie der Kunsten, Universiteit Leiden

Janneke Wesseling, Marcel Cobussen en Henk Borgdorff zijn per 1 februari 2016 benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, in de Academie der Kunsten.

Dr. Janneke Wesseling bekleedt de leerstoel
Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten

Janneke Wesseling is Lector kunst en onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten, Den Haag, kunstcriticus van NRC Handelsblad en co-directeur van PhDArts, doctoraatsprogramma voor beeldend kunstenaars en ontwerpers. Zij promoveerde in 2013 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift De volmaakte beschouwer met als hoofdonderwerp de receptie-esthetica.

Dr. Marcel Cobussen bekleedt de leerstoel
Auditieve Cultuur

Marcel Cobussen is Universitair Docent aan de Universiteit Leiden, jazzmusicus en filosoof en reeds jaren verbonden aan docARTES, doctoraatsprogramma voor componisten en uitvoerende musici; hij is tevens oprichter en hoofdredacteur van het open access, online Journal of Sonic Studies. Hij promoveerde in 2002 cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Deconstruction in Music.

Dr. Henk Borgdorff bekleedt de leerstoel
Theorie van het Onderzoek in de Kunsten

Henk Borgdorff is Lector onderzoek in de kunsten aan de Hogeschool der Kunsten, Den Haag, muziektheoreticus en filosoof en was gasthoogleraar aan de Universiteit van Gothenburg. Tevens was hij mede-oprichter/docent van docARTES, doctoraatsprogramma voor componisten en uitvoerende musici, en is thans president van de Society for Artistic Research. Hij promoveerde in 2012 cum laude aan de Universiteit Leiden op het proefschrift The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia.

Zij treden toe tot het zittende team hoogleraren bestaande uit:

Prof.dr. Joep Bor (Extra European Performing Arts)
Prof.dr. Ton Koopman (Historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk)
Prof.dr. Gerard Unger (Typografische vormgeving)

onder leiding van de directeur van de Academie der Kunsten prof. Frans de Ruiter (Betrekkingen tussen het hoger kunstonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs)

en gesteund door de hoogleraren Louis Andriessen en Reinbert de Leeuw, die inmiddels met emeritaat zijn.

Kernactiviteit van de Academie der Kunsten is het faciliteren van doctoraatstrajecten voor kunstenaars. Inmiddels hebben sinds 2009 32 promoties plaatsgevonden en bereiden ruim 70 kunstenaar/onderzoekers zich voor op hun promotie bestaande uit artistiek werk en een proefschrift. Daarnaast bevordert de Academie der Kunsten het onderwijs- en onderzoeksverkeer tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, Den Haag (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Koninklijk Conservatorium), die via een Gemeenschappelijke Regeling in de zin der wet nauw met elkaar verbonden zijn.

https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/ac...
http://www.docartes.be/nl/welkom
https://www.phdarts.eu/Index

Academie der Kunsten, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden

plaats:
Leiden

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234