Europees consumentenklimaat stijgt duidelijk aan het eind van het jaar

Nederlandse consumenten in koopstemming

Resultaten van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa voor het vierde kwartaal van 2015

Neurenberg, 3 februari 2016 - De vluchtelingencrisis, de aanslagen in Parijs, en vooral de steeds beter wordende economische omstandigheden in bijna alle Europese landen, net als de aanhoudend lage energiekosten, waren in het vierde kwartaal van invloed op de discussies van de consumenten en in de media. Het consumentenklimaat voor de Europese Unie is van september tot december 2015 met 1,9 punten gestegen naar 12,2. Dit blijkt uit het GfK Consumer Climate Europa-onderzoek in 15 Europese landen.

In de meeste Europese landen schommelde de stemming van de consumenten in het vierde kwartaal van 2015. De aanhoudende vluchtelingenstroom uit de crisisgebieden in het Nabije Oosten en Noord-Afrika was aanvankelijk het overheersende thema. Hoe kunnen de vluchtelingen eerlijk worden verdeeld binnen Europa? Hoe kunnen ze zo snel mogelijk integreren in de maatschappij? Is het wel mogelijk om zo veel vluchtelingen te integreren? Deze vragen waren in verschillende landen van invloed op de inschatting van de consumenten over de maatschappelijke en economische koers in de komende maanden. Door dit thema werden echter alleen de landen getroffen, waar sprake van een vluchtelingenstroom is. In Duits-land, Oostenrijk, Denemarken en Zweden, landen die bij de vluchtelingen bijzonder geliefd zijn als bestemming, werd de discussie of zo veel vluchtelingen wel succesvol in de maatschappij zouden kunnen integreren, echter steeds kritischer gevoerd. In november werd de wereld geschokt door de aanslagen in Parijs en de terreurwaarschuwingen die kort daarna in Duitsland plaatsvonden.

Pas tegen het eind van het jaar werden de steeds positievere parameters in Europa belangrijker. In bijna alle landen groeiden de economische prestaties duidelijk. De lage prijzen voor ruwe olie en energie, net als de nauwelijks aanwezige inflatie, zorgen ervoor dat er meer geld in de portemonnee van de consumenten blijft. Ook daalde de werkloosheid het afgelopen jaar duidelijk in bijna alle landen. Dat betekent dat steeds meer mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien, en minder werknemers bang zijn om hun baan te verliezen. Deze positieve ontwikkelingen waren terug te zien in de stijgende conjunctuur- en inkomensverwachtingen van de Europeanen. Vooral in de (voormalige) crisislanden waren deze positieve invloeden echter nog niet genoeg om de mensen meer in een koopstemming te brengen. Het geld dat beschikbaar is voor de huishoudens is daar namelijk net als eerder nauwe-lijks voldoende om aan de dagelijkse behoeften te voldoen.

Nederlandse consumenten in koopstemming
De positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie gaat door. Het bruto binnenlands product (BBP) groeide in het derde kwartaal met 1,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2014. De economische verwachting van de Nederlandse consumenten daalde in het vierde kwartaal echter met 1,3 punten naar 19,5 in december. Toch kan het niveau over het algemeen goed worden genoemd.

De inkomensverwachting van de Nederlanders kon de positieve tendens uit het derde kwartaal niet helemaal handhaven tot het einde van het jaar. De indicator verloor sinds september met 2,6 punten iets en stond aan het einde van het jaar op -1,9. In vergelijking met dezelfde periode in 2014 werd echter een positief resultaat van bijna 10 punten geboekt.

Ondanks de dalende economische verwachtingen waren de Nederlanders in het vorige kwartaal merkbaar in koopstemming. De koopneiging registreerde aan het einde van het vierde kwartaal 17,5 punten. Dat betekende een stijging van 8,8 punten sinds september en de hoogste waarde sinds augustus 2001.

Geplaatst in:

Bijlage
Consumentenklimaat en conjunctuurverwachting Europa
Conjunctuurverwachting, inkomensverwachting en aankoopbereidheid

Meer informatie:
Neem direct contact op met het GfK hoofdkantoor in Duitsland waar dit onderzoek is uitgevoerd.

Rolf Bürkl, +49 911 395-3056, konsumklima@gfk.com

Over het onderzoek
De resultaten van het GfK Consumer Climate Europe-onderzoek zijn afkomstig van de consumentenpeiling die namens de Europese Commissie in alle landen van de Europese Unie wordt uitgevoerd. Er worden per maand ongeveer 40.000 mensen in 28 landen ondervraagd. Deze ondervraagden zijn representatief voor de volwassen bevolking van de EU.

GfK indicatoren voor de Consumer Climate binnen Europa zijn gebaseerd op maandelijkse interviews over de stemming van de consument. Het doel is om vast te stellen wat de algemene economische situatie van individuele landen is en wat de situatie van de huishoudens zelf is.

GfK Consumer Climate Europe-onderzoeken worden maandelijks uitgevoerd, grotendeels als onderdeel van een omnibus, een onderzoek dat meerdere onderwerpen bestrijkt en dat via de telefoon of persoonlijk wordt uitgevoerd.
Van het maandelijkse onderzoeksprogramma dat bestaat uit 12 vragen worden er 5 vragen geselecteerd voor de GfK Consumer Climate Europe die een belangrijke rol spelen in het consumentenklimaat.

De geselecteerde vijf indicatoren - economische verwachtingen, prijsverwachtingen, inkomensverwachtingen, koopbereidheid en spaarneiging - worden als volgt berekend:
Als basis voor het berekenen van de indicatoren worden 'saldi' gebruikt. Het aandeel van de consumenten die een positief antwoord hebben gegeven (bijv. de financiële situatie van hun huishouden zal (aanzienlijk) verbeteren) wordt afgetrokken van het aandeel van de consumenten die een negatief antwoord hebben gegeven (bijv. de financiële situatie van hun huishouden zal (aanzienlijk) verslechteren).
De volgende stap is om dit saldo te standaardiseren met behulp van bewezen statistische methodes en vervolgens om te rekenen, zodat het lange-termijngemiddelde van de indicator 0 punten is en er sprake is van een theoretisch waardenbereik van +100 tot -100 punten. Maar empirisch gezien liggen de waarden sinds 1980 meestal tussen +60 en -60 punten.

Als een indicator positief is, wil dat zeggen dat de beoordeling van de consumenten van deze variabele bovengemiddeld is ten opzichte van de langetermijnwaarde, en vice versa voor negatieve waarden. Door standaardisatie kunnen de indicatoren van verschillende landen beter vergeleken worden, omdat variaties in responsgedrag die het gevolg zijn van verschillen in mentaliteit verdisconteerd worden, terwijl de fundamentele trend van de indicator onveranderd blijft.

Over GfK
GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek-experts hun passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten.

Ga voor meer informatie naar www.gfk.com/nl of volg ons op Twitter: https://twitter.com/GfK_nl

Meer informatie over het Consumer Climate onderzoek is ook te vinden op http://consumer-climate.gfk.com/.

GfK

plaats:
Neurenberg
website:
http://www.gfk.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234