Prinsessen Beatrix en Mabel bij uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs

Op de Dag van de Ingenieur op woensdag 16 maart 2016 verwelkomt Hogeschool Inholland Delft Prinses Beatrix en Prinses Mabel voor de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs door Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). De prijs wordt voor de tweede keer uitgereikt aan de Ingenieur van het Jaar.

Ingenieurs die zich onderscheiden in innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap komen in aanmerking voor de jaarlijkse Prins Friso Ingenieursprijs. De winnaar mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen. Met deze prijs wil KIVI ingenieurs een podium bieden en de maatschappelijke dialoog met ingenieurs ondersteunen. De finalisten zijn: ir. Laura Klauss (Co-founder van Better Future Factory), dr. ir. Rutger de Graaf-van Dinther (directeur bij BLUE21) en dr. ir. Tim Horeman-Franse (Director of Operations and Technology bij MediShield BV).

Prins Friso Ingenieursprijs
Prins Friso was ingenieur lucht- en ruimtevaarttechniek en werktuigbouwkunde. Hij bewoog zich nadrukkelijk op het snijvlak van ingenieurswetenschappen en maatschappij. Tevens was Prins Friso zeer gewaardeerd lid van KIVI. Zijn inspirerende nalatenschap aan de ingenieurswereld maakt het bijzonder passend om de Ingenieur van het Jaar te eren met de Prins Friso Ingenieursprijs.

De Prins Friso Ingenieursprijs 2016 wordt op de Dag van de Ingenieur op 16 maart 2016 op Hogeschool Inholland Delft uitgereikt, in aanwezigheid van Prinses Beatrix en Prinses Mabel. De publieksstemming voor de prijs start op 15 februari via www.kivi.nl/dagvandeingenieur/stem-nu.

Hogeschool Inholland
Tijdens het bezoek bij Hogeschool Inholland in Delft maken Prinses Beatrix en Prinses Mabel kennis met studenten die zich bezig houden met projecten op het gebied van duurzame techniek en groen. Inholland heeft duurzaamheid als een van de speerpunten gedefinieerd en levert daarmee een bijdrage aan de bedrijvigheid in een verstedelijkte regio als de Randstad. Daar komen maatschappelijke vraagstukken uit voort, zoals de druk op de groene ruimte, leefomgeving, klimaat en energie, leefstijl en gezondheid. De opleidingen binnen het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica en het Domein Agri, Food & Life Sciences stellen dergelijke vraagstukken centraal in onderwijs en onderzoek om creatieve oplossingen aan te dragen. Duurzaamheid, technologisch vernuft en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hierbij sleutelbegrippen.

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847. KIVI ondersteunt ingenieurs in hun beroepsuitoefening en biedt hen een platform voor dialoog over het vinden van technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Accreditatie tot uiterlijk maandag 14 maart, 12.00 uur, per e-mail: liselotte.helleman@kivi.nl onder vermelding van naam, medium, functie, geboorteplaats en -datum.
Gezien de beperkte ruimte in de zaal geldt bij veel aanmeldingen een beperkte toelatingsregeling. U wordt hierover woensdag 16 maart per e-mail geïnformeerd.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karlien de Bruin (persvoorlichter Hogeschool Inholland), 06-15279773, karlien.debruin@inholland.nl

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.kivi.nl/over-kivi/dag-van-de-ingenieur

Hogeschool Inholland

plaats:
Delft
website:
http://www.inholland.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234