Predicaat koninklijk voor KNGF met 25 jaar verlengd

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft met trots een verlenging van 25 jaar van het predicaat koninklijk ontvangen. Burgemeester Lucas Bolsius heeft dit bekend gemaakt aan KNGF-voorzitter Guusje ter Horst tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het KNGF in Amersfoort.

De kracht van fysiotherapie
Het KNGF is de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland en behartigt de belangen van 19.000 fysiotherapeuten op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Daarnaast geeft het genootschap voorlichting over fysiotherapie aan consumenten. De kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg wordt geborgd in het Centraal Kwaliteitsregister.
Jaarlijks bezoeken ruim drie miljoen mensen een fysiotherapeut. De fysiotherapeut levert zorg dichtbij en is laagdrempelig toegankelijk voor mensen met algemene klachten aan het bewegingsapparaat en mensen met een chronische aandoening. Daarnaast zet de fysiotherapeut zijn expertise op het gebied van houding en beweging in voor preventie en leefstijl. Door fysiotherapie kunnen mensen blijven participeren aan het sociale en economische leven. De gemiddelde klanttevredenheid over de fysiotherapeut ligt op een 8,9!.

126 jaar KNGF
Het genootschap wordt internationaal op vele terreinen als voorbeeld gezien, zowel op het gebied van lobby en positionering, als op het gebied van richtlijnontwikkeling en kwaliteitsborging. Het KNGF is de landelijke koepel en bestaat verder uit 12 regionale verenigingen en 13 beroepsinhoudelijke verenigingen. De voorloper van het KNGF, het Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek, werd in 1889 opgericht en is daarmee de oudste beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten ter wereld. Het KNGF blijft de komende jaren vanzelfsprekend bouwen aan de kwaliteit van het vak, een stevige en gelijkwaardige positie in de zorgsector en op de markt, aan wetenschap en aan de ondersteuning en service die de fysiotherapeut nodig heeft in de uitvoering van zijn vak en ondernemerschap.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over de toekenning van het predicaat, kunt u contact opnemen met Simone Agema, Manager Communicatie, 06-41612542. Op www.kngf.nl of op www.defysiotherapeut.nl vindt u meer informatie over het KNGF en fysiotherapie.

KNGF

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.kngf.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234