Innoverende arbeidsmarkt vraagt om andere kijk op scholing

De wereld verandert razendsnel. Kijkend naar de arbeidsmarkt is de verwachting dat robotisering en technologisering een grote stempel gaan drukken op de vraag naar arbeidskrachten. Werk verandert van inhoud en van vorm. Vast omschreven banen maken plaats voor een behoefte aan wisselende competenties. Creativiteit en sociale competenties worden belangrijker. Vakmanschap blijft belangrijk als het bij kan dragen aan innovatie. Werk is tijdelijk, wisselend, en niet plaats en tijd gebonden. Maar wat betekent dat voor de werkende? Hoe weten we de snelheid van verandering te volgen?

In deze toekomst wordt van de werkende verwacht dat hij zelf vorm en inhoud geeft aan zijn/haar loopbaan. Dat betekent dat hij /zij zich blijft ontwikkelen, en beschikt over voldoende creativiteit en sociale competenties en een up to date vakmanschap. De werkgever biedt de werkende geen baan meer voor het leven maar heeft een verantwoordelijkheid om de werkende te faciliteren en mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden.

Sociale partners kunnen hier in een cao en als bestuurders van O&O-fondsen kaders voor stellen, maar het vraagt ook een blik over de sectorgrenzen heen. Ook de overheid zoekt nog naar de rol die zij hierin kan spelen, blijkt ook uit de advies aanvraag die naar de SER is gegaan over de gevolgen van technologische ontwikkelingen - waaronder robotisering - voor de arbeidsmarkt. De minister vroeg zich recent nog af, of er wellicht een scholingsplicht ingevoerd zou moeten worden.

Op initiatief van het Platform Opleiding & Ontwikkeling en het Landelijk overleg Scholingsfondsen geven Prof. Dr. Peter van Lieshout, hoogleraar maatschappij wetenschappen en oud WRR-lid, Doekle Terpstra, aanjager techniekpact en zorgpact, en Minister Lodewijk Asscher van SZW hun visie op die veranderende arbeidsmarkt en scholing voor iedereen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij www.platformoeno.nl

Meer informatie
Dit seminar wordt georganiseerd door het Platform Opleiding & Ontwikkeling en het Landelijk Overleg Scholingsfondsen. Via www.platformoeno.nl of info@platformoeno.nl kunt u zich aanmelden. Kosten Euro95,- ex btw voor niet-leden. Voor leden van het Platform O&O is de bijeenkomst gratis.
U kunt telefonisch contact opnemen via 013-5944135.
Volg ons op twitter @platformoeno

Meer informatie
Dit seminar wordt georganiseerd door het Platform Opleiding & Ontwikkeling en het Landelijk Overleg Scholingsfondsen. Via www.platformoeno.nl of info@platformoeno.nl kunt u zich aanmelden. Kosten Euro95,- ex btw voor niet-leden. Voor leden van het Platform O&O is de bijeenkomst gratis.
U kunt telefonisch contact opnemen via 013-5944135.
Volg ons op twitter @platformoeno

Platform opleiding & ontwikkeling

plaats:
Tilburg

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234