Jongeren met verstandelijke beperking aan de slag in speeltuinen

Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten hebben een extra bedrag van Euro 446.000,- ontvangen tijdens het GoedGeldGala van de VriendenLoterij. Met deze schenking helpen de twee goede doelen 875 jongeren met een verstandelijke beperking aan een stage- of werkplek in 125 speeltuinen en krijgen de speeltuinen extra hulp bij het onderhoud, zoals de groenvoorziening en het schoonmaken van de speeltoestellen. Voor de door bezuinigingen getroffen speeltuinen is deze hulp meer dan welkom en kunnen door dit project maar liefst 65.000 kinderen blijven buitenspelen.

Gewoon meedoen, geen vanzelfsprekendheid
Pauline van der Loo, teamleider programma's bij Jantje Beton: 'Speeltuinen zijn zeer geschikt als plek om jongeren met een verstandelijke beperking te laten integreren in de maatschappij. In speeltuinen worden veel overzichtelijke, arbeidsmatige activiteiten uitgevoerd die deze jongeren met plezier voor hun rekening kunnen nemen.'
Voor de duizenden jongeren met een verstandelijke beperking is gewoon meedoen in de samenleving geen vanzelfsprekendheid. Sara van der Weerd, projectadviseur bij het Fonds verstandelijk gehandicapten: 'Het hebben van een dagbesteding is voor deze jongeren erg belangrijk. Het helpt ze hun talenten te ontwikkelen, vergroot het gevoel van eigenwaarde en biedt ze sociale contacten.'

Extra hulp voor speeltuinen
Jantje Beton heeft in eerdere pilot-projecten ervaren dat de speeltuin een zeer geschikte werk- en stageplek voor jongeren met een verstandelijke handicap is. Van der Loo: 'Bovendien is extra hulp voor de speeltuinen meer dan welkom, veel speeltuinen zitten te springen om aanvullende werkkrachten.' Ruim 40% van de bij de NUSO, de landelijke organisatie voor speeltuinen, aangesloten speeltuinen geeft aan te maken te hebben met bezuinigingen (TNS Nipo, 2015). 'De recessie en het wegvallen van gemeente subsidies maken het voortbestaan van speeltuinen soms zo moeilijk dat ze het niet meer redden. Daarbij is het tekort aan vrijwilligers voor speeltuinen een groot probleem. Gevolg is minder speelmogelijkheden en activiteiten voor de kinderen. Dit terwijl voldoende en aantrekkelijke speelplekken enorm belangrijk zijn voor kinderen, zeker in een tijd waarin 80% van de kinderen te weinig beweegt (TNO Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011).'

Een passende stage- of werkplek
Voor jongeren met een verstandelijke beperking is juist het vinden van een passende stage- of werkplek een enorme uitdaging. 'Niet alle bedrijven zijn er op ingericht iemand met een beperking op de werkvloer te hebben. Door dit project creëren we in één klap bijna 875 van dit soort plekken, die perfect passen bij jongeren met een verstandelijke beperking', vertelt Van der Weerd.

Extra financiering VriendenLoterij
Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten hebben als doel de komende drie jaar 875 jongeren met een verstandelijke beperking en de speeltuinen bij elkaar te brengen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de extra financiering van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij ondersteunt organisaties die zich inzetten voor de verbetering van gezondheid en welzijn.
Tijdens het Goed Geld Gala werd onthuld dat er in 2016 een recordbedrag van ruim 52,9 miljoen euro gaat naar maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven.

Informatie en fotomateriaal:
Jantje Beton: José van Ooijen, 06- 401 932 85, persdienst@jantjebeton.nl
Fonds verstandelijk gehandicapten: Jade Vening, 06- 41 25 66 85, jvening@fondsverstandelijkgehandicapten.nl
VriendenLoterij, afdeling Communicatie, 020 - 5737677, pers@vriendenloterij.nl

Over Jantje Beton
Jantje Beton wil dat kinderen weer vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen buurt. Want buitenspelen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Helaas is buitenspelen voor veel kinderen niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daarom ondersteunt Jantje Beton kinderen om hun eigen buurt leuker te maken. Naast het bovengenoemde project werkt Jantje Beton onder andere mee aan de realisatie van 70 Gezonde Schoolpleinen: dit zijn pleinen waar jongeren kunnen bewegen en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Meer informatie over ons werk is te vinden op www.jantjebeton.nl/wat-doen-we.

Over Fonds verstandelijk gehandicapten
Fonds verstandelijk gehandicapten draagt er aan bij dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Een leven waarin zij hun talenten kunnen inzetten, zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. Het fonds steunt projecten die dit mogelijk maken. Want met de juiste steun en begeleiding kunnen mensen met een verstandelijke handicap veel bereiken. Door stappen te zetten en erop uit te gaan vergroten zij hun wereld. Naar school gaan, werken, sporten of een voorstelling bezoeken vergroot hun wereld en geeft hun leven kleur.

Fonds verstandelijk gehandicapten zet zich hiervoor in door onder andere op een transparante en onafhankelijke wijze financiële steun te bieden aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten. Het Fonds zamelt geld in, onder meer via de jaarlijkse nationale collecte. Naast deze collecte zijn giften en fondsenwervende acties van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. Fonds verstandelijk gehandicapten ontvangt geen overheidsbijdrage.
Over de VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Deelnemers van de loterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 49 goede doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in Nederland.

Jantje Beton

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.jantjebeton.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234