Nederlanders realistisch over hun pensioen

Den Haag, 2 februari 2016

Een internationale studie van het Aegon Center for Longevity en Retirement (ACLR) laat zien dat Nederlanders realistisch zijn over hun pensioen. Slechts zeven procent van de ondervraagde 55-plussers in Nederland denkt nog vóór zijn 65e met pensioen te kunnen gaan vergeleken met 26 procent wereldwijd. Tegelijkertijd maken Nederlanders zich steeds meer zorgen over de overheid en werkgevers die te weinig doen om langer doorwerken mogelijk en (financieel) aantrekkelijk te maken. Daarnaast wil 46 procent van de 55-plussers een flexibele overgang naar het pensioen.

In het opruimen van de blokkades voor flexibele pensionering hebben werkgevers, de overheid en werknemers een cruciale rol, zegt Maarten Edixhoven, pensioendirecteur van Aegon Nederland. "Ieder moet vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid eraan meewerken dat we flexibeler met pensioen kunnen gaan. We moeten andere loopbaanpaden voor oudere medewerkers mogelijk maken. Zo moeten we het bespreekbaar maken dat je naar maatwerk gaat voor een werknemer. Dat is de beste manier om zo lang en zo gelukkig mogelijk door te werken en midden in de samenleving te staan", aldus Edixhoven.

Aegon's onderzoekscentrum ACLR geeft in het rapport een aantal aanbevelingen voor verbeteringen op de werkvloer om oudere werknemers zinvol te kunnen laten werken, zoals financiële prikkels en herziening van wetgeving.

Over het rapport

Het onderzoek, naar pensioenverwachtingen en -aspiraties van werkenden, is gehouden onder 16.000 mensen in 15 landen, waaronder de VS, VK, Nederland, Duitsland, Japan en Canada.

Over Het Center for Longevity and Retirement

Het Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR), opgericht in 2015, is een samenwerkingsverband tussen experts uit Europa, Amerika en Azië. Het doet onderzoek naar pensionering en informeert en activeert een internationaal debat over de risico's en kansen van mensen die steeds langer leven en over de voorbereiding voor hun pensionering. Alle pensioenonderzoeken van het Aegon Center for Longevity and Retirement tot nu toe en meer informatie is te vinden op: http://www.aegon.com/en/Home/Research/TheCenter/

Geplaatst in:

Aegon N.V.

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234