Unie KBO start lobby met oog op de verkiezingen

De Unie KBO is de eerste seniorenorganisatie die een verkiezingsmanifest uitgeeft met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen in 2017. De KBO wil onder geen beding dat de politieke partijen de groep senioren negeert in haar partijprogramma's. De KBO gaat binnenkort langs bij politieke partijen om het manifest toe te lichten en daarmee de inhoud van het verkiezingsprogramma positief te beïnvloeden. Directeur Manon Vanderkaa: 'Senioren voelen zich door dit kabinetsbeleid aan de kant gezet. Terwijl wij ervoor pleiten dat iedereen kan participeren in de samenleving, óók senioren. Met ons verkiezingsmanifest 'Omzien naar elkaar', zetten wij helder uiteen waar wij voor staan. Politici kunnen hier niet om heen '.

Er zijn veel kwesties die senioren raken. Deze zaken, van koopkracht tot zorg, hebben bovendien ook onderling raakvlakken. De KBO wil daarom dat deze, veel meer dan nu gebeurt, in samenhang met elkaar worden bekeken. Daarom moet coördinatie van ouderenbeleid tijdens de volgende kabinetsperiode expliciet onderdeel worden van de portefeuille van één van de bewindslieden, bijvoorbeeld van de Minister van Sociale Zaken.

Vier speerpunten
De Unie KBO maakt haar standpunten duidelijk op verschillende terreinen:
1. Zorg:
Alle senioren moeten kunnen rekenen op optimale zorg en ondersteuning; thuis, in verpleeg- of verzorgingshuizen of in het ziekenhuis.
2. Inkomen:
De KBO staat voor een solidaire maatschappij waarin de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten dragen.
3. Veiligheid en wonen:
Het gevoel van onveiligheid onder senioren neemt toe. De KBO zegt: wie in Nederland woont moet zich daar veilig voelen. Overal en altijd!
4. Digitale samenleving:
Hoewel steeds meer ouderen gebruik maken van internet is er ook een grote groep die dit niet doet en nooit gaat doen. De KBO pleit voor een samenleving waarin digitaal en analoog elkaar aanvullen.

Optimisme
Bij het schrijven van het manifest vormden optimisme en de kansen die vergrijzing de maatschappij biedt het uitgangspunt. Vanderkaa: 'Als ouderenorganisatie die solidariteit tussen generaties hoog in het vaandel heeft staan, hebben wij daarbij beslist ook oog voor jongeren. De KBO staat voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar, oud én jong'.

Geplaatst in:

U vindt het volledige document op: www.uniekbo.nl

Over de KBO
De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. Meer informatie over de KBO: www.kbo.nl

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met Arno Heltzel, persvoorlichter van de Unie KBO.
Telefoon 073-612 3475 en 06-512 95294, e-mail: aheltzel@uniekbo.nl

De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

plaats:
's-Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234