Internationale studenten goed voor Nederland kennisland

Internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken, zijn een gouden kans voor Nederland. Door de ervaring die ze meenemen, de kennis over Nederland die ze opdoen en hun netwerken zijn ze een groot kapitaal voor onze arbeidsmarkt en maatschappij. Dat stelt onderzoeksbureau Blaauwberg in het rapport 'Welkom, aan het werk!'. Het rapport is geschreven in opdracht van EP-Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

950 miljoen
Aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen studeren ruim 70.000 internationale studenten. Van alle internationale studenten die in 2009 afstudeerden, woont 38% na 5 jaar nog in Nederland. Ze werken even vaak, en verdienen evenveel, als hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Volgens een berekening van het Centraal Planbureau, en de nieuwste instroomcijfers, leveren deze studenten die na hun studie in Nederland blijven jaarlijks zo'n Euro 950 miljoen op voor onze schatkist.

Tussenstand
Het rapport geeft een tussenstand van het Make it in the Netherlands!-programma. Met dat programma werken overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs samen om internationaal talent te verbinden aan Nederland. Bijvoorbeeld door de overgang van studeren naar werken te vergemakkelijken.

Ambassadeurs voor Nederland
"Internationaal talent is niet alleen van levensbelang voor de Nederlandse kenniseconomie", stelt Freddy Weima, algemeen directeur van EP-Nuffic. "We zien al jaren dat buitenlandse studenten een enorm goed effect hebben op de onderwijskwaliteit in Nederland. Als ze hier blijven om te werken, zal dat effect zich nog verder verspreiden. En als ze na hun studie toch vertrekken, zijn het ware ambassadeurs voor ons land."

"In de globaliserende wereld wordt het aantrekken én binden van internationaal talent voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt steeds belangrijker", zegt Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. "Dit betekent dat we het vestigingsklimaat voor talent om zich in Nederland te vestigen zo aantrekkelijk mogelijk dienen te maken. Tijdens de studie is dat belangrijk, maar ook daarna, om ervoor te zorgen dat internationaal talent hier blijft werken."

Goede stappen
Het rapport benadrukt dat er al flink wat goede stappen zijn gezet om buitenlandse studenten te binden aan Nederland. Op het gebied van taal, sociale aansluiting en regelgeving zijn er al tal van initiatieven die de 'blijfkans' vergroten. Toch is er meer inspanning nodig om Nederland echt mee te laten doen in de mondiale kenniseconomie. Gemeenten, bedrijfsleven en hogeronderwijsinstellingen moeten de dwarsverbanden beter benutten. Het rapport bevat daar een groot aantal concrete aanbevelingen voor.

https://www.epnuffic.nl/documentatie/publicaties/w...

https://www.epnuffic.nl/nieuws/ep-nuffic-news/inte...

https://www.epnuffic.nl/mobility-statistics

https://www.epnuffic.nl/

Noot voor redactie
Voor meer informatie Anne Lutgerink, woordvoerder EP-Nuffic
06 41859203 | alutgerink@epnuffic.nl | www.epnuffic.nl

Het volledige rapport is te downloaden op: https://www.epnuffic.nl/documentatie/publicaties/welkom-aan-het-werk.pdf/view. Hier kunt u ook de infographic downloaden.

Zie voor meer cijfers en achtergrond het in november verschenen onderzoek naar de 'stayrate' van internationale studenten: https://www.epnuffic.nl/nieuws/ep-nuffic-news/inte... en http://www.epnuffic.nl/mobility-statistics

EP-Nuffic

plaats:
Den Haag
website:
https://www.epnuffic.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234