'Agora maakt fundamentele onderwijsvernieuwing waar'

Agora in Roermond is een van de meest spraakmakende onderwijsinnovaties in Nederland. Agora biedt leerlingen van vmbo tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten. Jos Claessen, hoogleraar onderwijskunde bij de Open Universiteit, heeft deze innovatie op de voet gevolgd. Wat hij zag, hoorde en las is te vinden in 'Tegels van Agora, verslag van het eerste jaar van een grensverleggende onderwijsinnovatie' dat op 3 februari 2016 wordt gepresenteerd in Roermond.

Op de voet gevolgd
In 2014 zijn 34 leerlingen, 'Agorianen', gestart in een school zonder lesrooster, cijfers en rapporten... Maar wel met een diplomagarantie voor elke leerling op het niveau van het basisschooladvies. Agora roept geregeld scepsis en vragen op, aanvankelijk ook bij hoogleraar Claessen. Jos Claessen heeft de leerlingen en hun coaches in het eerste jaar van dichtbij gevolgd. Hij was wekelijks aanwezig, had inzage in alle relevante informatie en was deelgenoot van alle belangrijke interne en externe overlegsessies. Hij concludeert: 'Het is geen zootje ongeregeld. Agora structureert weliswaar niet in vakken en cijfers maar wel in handelen en denken. Ouders en leraren zien bijvoorbeeld in een speciaal ontwikkeld computersysteem precies wat de voortgang van de leerlingen is.'

Fascinerend avontuur
'Agora is een fascinerend avontuur. Agora richt zich helemaal op de persoon van het kind en zoekt daarbij grenzen op. Leerkrachten komen bij de essentie van hun vak en dat is niet vakbekwaamheid maar het begeleiden en stimuleren van leerlingen', ziet Claessen. 'Kennen en kunnen is de basis, maar de leerlingen leren vooral projectmatig werken, systematisch denken, bronnen raadplegen, samenwerken, dat soort dingen. Dat motiveert enorm. Het eerste jaar was het moeilijkst: van niets naar iets. Dat betekende inspiratie maar ook veel transpiratie en vasthoudendheid. De essentie is om vast te houden aan de idealen van Agora. De basisstructuur is er, nu wordt die verfijnd.'

Van scepsis naar enthousiasme
Naar het oordeel van Claessen is Agora 2014-2015 geslaagd. Van de 34 starters gaan er 27 door in het tweede jaar van Agora. De andere 7 leerlingen vervolgen hun opleiding binnen Niekée, de school waar Agora onderdak heeft. Er zijn 28 nieuwe aanmeldingen voor het eerste jaar. Claessen erkent dat zijn aanvankelijke scepsis verdwenen is en heeft plaats gemaakt voor lof en enthousiasme: de uitgangspunten van Agora zijn overeind gebleven, de globale bouwstenen uit de ontwerpfase van Agora hebben handen en voeten gekregen, coaches en management hebben de onvermijdelijke stormen uit de beginperiode overleefd, de leerlingen geven aan tevreden te zijn evenals hun ouders. Agora is echt een laboratorium voor onderwijsvernieuwing. Niet alleen hoogleraar Claessen is vol lof, ook leerlingen, ouders, docenten, het ministerie en de Inspectie zijn enthousiast. De publicatie van Tegels van Agora valt in de tijd samen met het positieve verslag van het kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs.

Over Agora
In de visie van Agora is elk kind uniek met eigen talenten, behoeften en vaardigheden. Leren doe je ook buiten school, je leert in ontmoeting met anderen. De naam Agora verwijst daarnaar. Agora is Grieks voor plein of marktplaats. De Agora vormde in de Griekse oudheid het hart van de stad en fungeerde als verzamelplaats waar het leven zich in al zijn facetten afspeelde. Agora heeft het traditionele onderwijs totaal losgelaten om leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling en voor te bereiden op wat vervolgopleidingen en werkgevers vragen. De jongeren leren onderzoeksvragen te stellen en de antwoorden te vinden, zíj bepalen wat ze willen leren, waarbij leraren hen als coach begeleiden en wekelijks evalueren.
Agora valt onder het Mundium College, een van de scholen van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).

Het rapport Tegels van Agora wordt op 3 februari om 15.00 uur gepresenteerd in Niekée aan de Oranjelaan 300 in Roermond. Freek de Jonge neemt het eerste exemplaar in ontvangst en zal vertellen over zijn visie op onderwijs. In bijlage vindt u de uitnodiging.
Kijk ook alvast op www.agoraroermond.nl
Op 3 februari komt het rapport ook online beschikbaar op https://www.ou.nl/web/welten-projecten/agora

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het rapport? Neem dan contact op met Marga Winnubst, communicatieadviseur Open Universiteit, marga.winnubst@ou.nl, 045-5762999.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over Agora Roermond? Neem dan contact op met Jan Fasen, een van de visionairs achter Agora en directievoorzitter van het Mundium College waartoe ook Niekée en Agora behoren: 06-13569725; of met Chantal Hamers, communicatieadviseur voor het Mundium College en de andere scholen van SOML: 06-14579970.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234