Kiwa reikt groen certificaat uit: 'steenpapier' écht duurzaam

Kiwa heeft het eerste zogeheten Castor Gaea-certificaat voor duurzame innovaties uitgereikt aan Stone Paper. Stone Paper is een recyclebare, minder milieubelastende vervanging voor traditioneel houtpulppapier. Het Castor Gaea-certificaat, ook bekend als de 'groene bever' - naar de bever in het Kiwa-logo - is in het leven geroepen om innovatieve duurzame producten en diensten te kunnen voorzien van een onafhankelijk keurmerk dat eisen stelt aan ontwikkeling, productie, verwerking en uiteindelijke (gebruiks)kwaliteit.

Stone Paper doet nog het meest denken aan luxe gelamineerd papier, maar is dat niet. Het bestaat voor 80% uit calciumcarbonaat ('krijt'), een steenachtig afvalproduct uit de mijnbouw, en voor 20% uit gerecycled polyethyleen dat als bindmiddel wordt gebruikt. De milieubelasting als gevolg van de productie van Stone Paper is een stuk lager dan die van houtpulppapier. In het productieproces zijn nauwelijks water en chemicaliën nodig en energieverbruik en CO2-voetafdruk liggen beduidend lager. Na de gebruiksfase van het product zijn de grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Kiwa heeft Stone Paper voor de Nederlandse markt voorzien van een Castor Gaea-certificaat. Dit certificaat, voorzien van een afbeelding van een groene bever, is er speciaal voor duurzame innovaties, met name voor producten, processen en diensten die niet passen in traditionele kwaliteitsbeoordelingsschema's. Met het certificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat een product of dienst voldoet aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid in ontwikkeling, productie, (her)gebruik en kwaliteit. De beoordeling vindt plaats op basis van een onafhankelijk ontwikkelde beoordelingsrichtlijn (K15012), waarin een product, proces of dienst langs de duurzame meetlat wordt gelegd. De meetlat beslaat minimale (wettelijke) eisen, eisen aan eigenschappen in het kader van een circulaire economie en een puntensysteem voor aanvullende duurzame eigenschappen.

"Kiwa is de eerste certificeerder die eisen aan de circulaire economie onafhankelijk meetbaar en toetsbaar maakt", aldus initiatiefnemer Thomas Klerks. "Een product dat we voorzien van Castor Gaea moet aantoonbaar minder belastend zijn voor onze leefomgeving, zo min mogelijk schaarse grondstoffen gebruiken en zo mogelijk geen afval genereren. En áls er al afval ontstaat, dan moet dat weer kunnen dienen als basis voor iets anders."

Stone Paper voldoet aan deze eisen. Kiwa heeft daartoe onderzoeksgegevens en testresultaten van derden geverifieerd. Allard Lith van Gaia-Concept, licentiehouder van Stone-Paper voor de Benelux en Duitsland, is trots op het certificaat: "Castor Gaea is voor ons bijzonder waardevol. Niet alleen wijzelf verklaren dat ons product voldoet aan strenge duurzaamheidseisen, maar ook Kiwa als onafhankelijke certificerende instelling. Voor klanten is dat een belangrijke extra waarborg." Hoewel de eigenschappen van Stone Paper verschillen van die van traditioneel papier, ziet Lith veel kansen. "Stone Paper is waterproof, het scheurt veel minder gemakkelijk, is slijtvaster en zuurvrij. We gebruiken het onder meer voor de productie van draagtassen, routekaarten en brochures."

Over Kiwa
Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als kernactiviteit heeft. Dit wordt ondersteund met inspectie, keuring, technologie, training en data services. Kiwa bouwt voor klanten aan vertrouwen in producten, processen, systemen en mensen in vrijwel alle marktsegmenten, variërend van energie- en drinkwatervoorziening, bouw, mobiliteit, veiligheid, zorg, food, feed & farm tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kiwa telt zo'n 2.000 medewerkers in ruim 50 vestigingen in negen Europese landen, Turkije, China, Zuid-Korea, Taiwan, India en negen landen in Latijns-Amerika.

Over Gaia-Concept
Gaia-Concept is voor de Benelux en Duitsland exclusief distributeur van Stone Paper. Stone Paper verplicht zich tot het reduceren van onder andere papieren verpakkingen om bossen en kwetsbare natuur te ontlasten. Gaia-Concept streeft naar een manier van zakendoen die is gebaseerd op verantwoordelijkheid, milieubescherming en een voorbeeldfunctie voor toekomstige generaties.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over het Castor Gaea-certificaat van Kiwa neemt u contact op met Thomas Klerks, telefoon +31 (0) 88 998 4587, e-mail Thomas.Klerks@kiwa.nl

Voor meer informatie over Stone Paper neemt u contact op met Allard Lith, telefoon +31 (0)6 5472 5252, e-mail Allard.Lith@gaia-concept.nl

Kiwa N.V.

plaats:
Rijswijk

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234