Opening LeidenAsiaCentre

Welke invloed hebben Chinese investeringen op onze economie, wat kunnen we leren van de manier waarop Japan omgaat met het probleem van de vergrijzing, kun je zaken doen met Noord-Korea en waarom zien we de opkomst van Azië en vooral China als een bedreiging? Biedt deze groeiende rol geen kansen voor Europa/Nederland?
Het nieuwe LeidenAsiaCentre zal in nauwe samenwerking met diverse maatschappelijke partners, in het bijzonder het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld, de media, overheden en academische en niet-academische kenniscentra kortlopende onderzoeken opzetten om concrete vragen zoals bovenstaande te beantwoorden.
De openingsbijeenkomst vindt plaats in het Klein Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 in Leiden op 27 januari vanaf 15.30 uur.

Naast wetenschappelijk onderzoek zal het LeidenAsiaCentre, steeds in samenwerking met derden, over deze en andere thema's activiteiten voor een breed publiek opzetten. De wederzijds toegenomen belangstelling in Azië en in Europa vertaalt zich in een veelheid aan economische, politieke en culturele contacten, waardoor de behoefte aan kennis groeit.

Dit nieuwe centrum is tot stand gekomen dankzij een gift van het voormalige Vaes-Elias Fonds aan het Leids Universitair Fonds. Het LeidenAsiaCentre richt zich in eerste instantie op Oost-Azië: China (inclusief Taiwan), Japan, Korea en ook Singapore. Het Centrum is mede opgezet door de drie, tevens aan de Universiteit Leiden verbonden, Academische Directeuren: Professor Remco Breuker (Korean Studies), Professor Kasia Cwiertka (Modern Japan Studies) en Professor Frank Pieke (Modern China Studies), die tevens uitvoerend directeur is. In een later stadium zullen de activiteiten worden uitgebreid naar Zuidoost-Azië en mate name Indonesië, en op wat langere termijn ook naar andere Aziatische regio's.
Het LeidenAsiaCentre bouwt daarbij voort op bestaande op (Oost)-Azië gerichte initiatieven in Leiden zowel binnen als buiten de Universiteit .

Voor meer informatie en aanmeldingen zie: www.leidenasiacentre.nl (let op: vanaf 26-1-16 online!) of mail naar info@leidenasiacentre.nl of bel met Lily Sprangers: 071 527 2541.

voor meer informatie over het programma zie: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2016/0...

Leiden Asia Centre

plaats:
Leiden

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234