'Vol inzetten op R&D en industriebeleid de komende jaren'

Er moet de komende jaren vol worden ingezet op investeringen in research & development (R&D), omdat dit cruciaal is voor de Nederlandse industrie. Deze oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland aan politici bij de presentatie van het rapport 'Nederland Maakt!' De industrie is namelijk van groot belang voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vindt zelfs dat een volgend kabinet daarom 1 miljard euro extra moet investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Concurrentiekracht Nederlandse industrie onder druk

De Nederlandse industrie scoort internationaal zeer goed, maar de concurrentiekracht van de Nederlandse sectoren staat tegelijkertijd doorlopend onder druk. Wil Nederland zijn goede posities behouden (achtste op wereldranglijst industrielanden, tweede voedselexporteur ter wereld, derde chemieland Europa en ook wereldmarktleider in onder meer chipmachines en medische apparatuur), dan is achterover leunen geen optie volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. De positie van de industrie moet worden versterkt.

Industrie is overal, behalve in statistieken

Dat de industrie en R&D-activiteiten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, blijkt ook uit 'Nederland Maakt!': bijna een kwart van het BBP en bijna 50 procent van de export wordt door de industrie bepaald. Dat staat in contrast met het heersende beeld over het afkalvende aandeel van industrie in de economie. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is de verklaring hiervoor dat traditionele industriële bedrijven steeds meer in de dienstensector actief zijn, waardoor deze niet direct terug te zien in de statistieken. De industrie heeft echter een knooppuntfunctie in de Nederlandse economie, aldus de ondernemingsorganisaties.

Mondiale kansen voor Nederlandse industrie

VNO-NCW en MKB-Nederland zien tal van kansen voor Nederland. De vele grote wereldwijde maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, duurzame energie, grondstoffenschaarste, schoon drinkwater en gezonde voeding vragen om innovatieve oplossingen. De sleutelrol is innovatie, maar uit onderzoek van de OESO blijkt dat onderzoek en ontwikkeling (R&D) niet kan bestaan zonder maakactiviteiten in de nabijheid. Niet op de korte als op de lange termijn.

Daadkrachtig industriebeleid in 4 stappen

Nederland wil tot de top-5 vijf van best presterende industriële landen ter wereld te behoren. Als ons land deze ambitie wil realiseren dan is er een daadkrachtig industriebeleid nodig. Daarvoor zijn volgens VNO-NCW en MKB-Nederland onder meer deze vier stappen nodig:

-Meer investeringen in onderzoek en innovatie, meg name in toegepast onderzoek.
-Er moet een gelijk speelveld komen voor de energie-intensieve industrie. Elders ter wereld is energie domweg goedkoper, wat gevolgen heeft voor de Nederlandse economie.
-Er moet er meer armslag zijn voor het topsectorbeleid.
-Een voortvarende uitvoering van de 'Smart Industry agenda'. Dat is van groot belang en vraagt om een stevige publieke financiering vraagt. 'Regeringen van landen om ons heen zitten niet stil', waarschuwen de ondernemingsorganisaties. 'Zij investeren volop in de digitale revolutie.'

'Nederland Maakt' wordt vanmiddag om 12.15 op het Plein in Den Haag aangeboden aan vertegenwoordigers van politieke partijen. Het rapport vormt de neerslag van een onderzoeksproject dat het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn gestart om het brede belang van de Nederlandse industrie voor economische groei en welvaart in kaart te brengen.

Om 13.00 uur presenteert FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming in Nieuwspoort het rapport aan Minister Kamp van Economische Zaken. De minister zal reageren en daarna volgt er een debat.

'Nederland Maakt!' en twee onderliggende rapporten van respectievelijk RUG en het ministerie van EZ zijn beschikbaar via de website van VNO-NCW.

Voor meer informatie:
VNO-NCW afdeling communicatie 070 3490 168.

VNO-NCW

plaats:
DEN HAAG

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234