PwC: Europese regeldruk ondermijnt pro-EU-houding bedrijven

Peiling onder bedrijven over Nederlands EU-voorzitterschap

Amsterdam, 19 januari 2016 - Het oplossen van de vluchtelingencrisis, de regeldruk verminderen en de eurocrisis bezweren. Deze drie onderwerpen moeten, als het aan het Nederlandse bedrijfsleven ligt, bovenaan het prioriteitenlijstje van EU-voorzitter Nederland staan. Dat blijkt uit een peiling van PwC onder bijna 1.000 vertegenwoordigers van (middel)grote bedrijven, in samenwerking met TNS NIPO. Ondernemers zijn 'eurofieler' dan de gemiddelde Nederlander. Toch is het aantal ondernemers dat vindt dat Brussel bevoegdheden moet teruggeven aan individuele lidstaten in de meerderheid.

Sinds 1 januari is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De peiling wijst uit dat het bedrijfsleven eerder minder dan meer Europa wil: 43% stelt dat de EU bevoegdheden aan individuele lidstaten moet teruggeven, terwijl 18% van mening is dat Brussel de facto meer bevoegdheden zou moeten krijgen. Volgens bestuursvoorzitter Peter van Mierlo (PwC) schuurt het Nederlandse bedrijfsleven daarmee opvallend dicht tegen de Britse houding jegens de EU aan.

Peter van Mierlo: 'Nederland zal als voorzitter een brug moeten bouwen tussen een Brussel dat steeds meer wil en een Verenigd Koninkrijk dat eigenlijk terug wil naar de economische unie waar het ooit mee begon. Een Brexit gaat de Nederlandse economie veel pijn doen.'

Een hart onder de riem van dit kabinet is dat vier op de vijf ondernemers wel geloven in Europa. Ondernemers zijn meer eurofiel dan burgers . 'Daarmee vindt het kabinet in het bedrijfsleven een bondgenoot. Maar de regeldruk die vanuit Europa ontstaat ondermijnt deze pro-EU-houding. We moeten snel af van onnodig ingewikkelde regels omdat die innovatieve groei in de weg staan. Dan worden de voordelen van vrije handel en de open economie beter benut', aldus Peter van Mierlo.

Op het gebied van veiligheid, vluchtelingen en buitenlandbeleid zijn de meeste voorstanders voor méér Europa te vinden. De vluchtelingencrisis en economisch zwakke lidstaten zijn volgens de ondervraagden dan ook de grootste bedreigingen voor de EU. Ook regeldruk en terrorisme scoren hoog. Op deze problemen moet het kabinet zich richten. Of het kabinet in zijn voorzittersrol ook echt vooruitgang zal boeken is nog maar de vraag; slechts een krappe meerderheid van de ondervraagden denkt dat dit zal lukken.

Peter van Mierlo ziet het glas liever half vol. 'Nederland is als ervaren onderhandelaar, grondlegger van de EU en door zijn internationale focus bij uitstek in staat om juist nu een leidende rol te spelen. Nederland moet lidstaten bewegen tot betere samenwerking rondom de fundamentele Europese problemen. Het ontbreekt Europa nu aan een politiek en economisch perspectief.'

Overige interessante onderzoeksresultaten:
- Het aandeel ondernemers dat vindt dat het eigen bedrijf profiteert van de EU is duidelijk groter dan het aandeel dat vindt dat het eigen bedrijf nadeel ondervindt (34% versus 7%).
- Het vrije verkeer van goederen is het grootste pluspunt, terwijl Europese regelgeving zowel positief als negatief wordt uitgelegd en concurrentie van goedkope arbeid uit Oost-Europa het grootste minpunt is.
- Internationaal georiënteerde bedrijven maken zich grotere zorgen dan bedrijven die alleen nationaal opereren.

Noot voor de redactie:

1. Voor meer informatie of het opvragen van het onderzoeksrapport en/of grafieken kunt u contact opnemen met Koen Jonker, persvoorlichter PwC, tel. 088-79 24982 of e-mail koen.jonker@nl.pwc.com.

2. Bij PwC willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. Wij zijn een netwerk van firma's in 157 landen met meer dan 208.000 mensen. Bij PwC in Nederland werken ruim 4.400 mensen met elkaar samen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.

PwC

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.pwc.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234