Brabant Water: Zet onderzoek vooral in op duurzame energievormen

Brabant Water: Zet onderzoek vooral in op duurzame energievormen
In het Energierapport 2016 blijven alle opties open

In het Energierapport 2016 is een integrale visie opgesteld voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. In dit kader zijn diverse opties voor de Nederlandse energiemix beschreven. Zo blijft naast kernenergie de winning naar schaliegas nog steeds een optie. Wel start de minister een internationaal onderzoek naar de eventuele milieurisico's van dat laatste. In het kader van drinkwaterveiligheid is dit voor Brabant Water te beperkt. "Breid het onderzoek uit naar die energievormen, die duurzaam en wellicht beter inpasbaar zijn in relatie tot andere ondergrondse functies zoals drinkwaterwinning. Aardwarmte en Warmte- en Koude Opslag (WKO) zijn voorbeelden van dergelijke energievormen", aldus Guïljo van Nuland, Algemeen Directeur van Brabant Water.

Kennisdeling
"Wij gaan graag in gesprek met het Rijk over duurzame energievormen, zoals WKO en aardwarmte. Wij zien het ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze kennis van het grondwater, de ondergrond en bodemenergiesystemen op landelijk niveau te delen", voegt Guïljo van Nuland toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altijd. Overal. Brabant Water
Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. 800 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak en daar handelen we ook naar.

Voor nadere informatie:
Brabant Water Ilse de Groot
T 073 690 37 96
E ilse.de.groot@brabantwater.nl

Brabant Water

plaats:
's-Hertogenbosch
website:
http://www.brabantwater.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234