Mededeling voor obligatiehouders Indah Kiat International Finance Company BV ('Onderneming') /PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ('Garant')

Voorstel voor RegelingLONDEN, 19 januari, 2016 /PRNewswire/ -- De Onderneming heeft, overeenkomstig een indenture, 11 7/8% gedekte obligaties uitgegeven met vervaldatum 2002 (ISIN US45337HAB78; CUSIP 45337HAB7), evenals een 12 1/2% uitgifte van gedekte obligaties, overeenkomstig een indenture met vervaldatum 2006 (ISIN US45337HAC51; CUSIP 45337HABC5) (de "Obligaties").

Met betrekking tot de Obligaties werden verschillenden vonnissen (de "Vonnissen") door de Supreme Court of the State of New York uitgesproken.

Enkele obligatiehouders zijn wellicht op de hoogte van het feit dat, op 7 december 2015, de Onderneming een mededeling heeft uitgestuurd waarin Obligatiehouders werden geïnformeerd dat Onderneming voornemens was om diens voornaamste belangen, ingaande op 9 november 2015, naar Engeland te verplaatsen.

Enkele obligatiehouders zijn wellicht ook op de hoogte van het feit dat, op 7 januari 2016, de Onderneming een Practice Statement Letter heeft uitgestuurd, waarin de Onderneming melding maakt van diens voornemen om een "regeling" aan het English Court voor te leggen, teneinde een bepaalde Schuld (zoals bepaald) af te lossen, inclusief Obligaties en Vonnissen (de "Regeling"). De eerste hoorzitting inzake voornoemde Regeling staat momenteel gepland voor 21 januari 2016.

APP Investment Opportunity LLC ("APP IO") is houder van Obligaties en maakt bezwaar tegen de Regeling die zij als oneerlijk en niet in het belang van de Obligatiehouders beschouwt. Zo zou in het kader van de Regeling onder andere ook de Garant van diens verplichtingen worden ontslaan (die volgens de Vonnissen hoofdelijk aansprakelijk is). Daarbij zou het hier, blijkens de door de Onderneming verstrekte documenten, om een solvente onderneming met een aanzienlijk vermogen gaan. APP IO spreekt daarnaast diens zorgen uit aangaande de Regeling. Zo heeft men, gezien de manier waarop de Regeling is gestructureerd, vragen over de procedure en de rechtsbevoegdheid.

De onderneming heeft tot nu toe afwijzend gereageerd op het verzoek van APP IO om de eerste hoorzitting inzake de Regeling uit te stellen. Dit om de Onderneming in staat te stellen de vragen die APP IO aangaande de Regeling heeft gesteld, te beantwoorden en om andere Obligatiehouders meer tijd te geven over de zaak na te denken.

Dientengevolge, tenzij APP IO een reactie krijgt op diens vragen, is APP IO voornemens om voor de English Court te verschijnen tijdens de eerste (en alle eventuele volgende) hoorzitting(en) om bezwaar te maken tegen de Regeling. Daarnaast is APP IO voornemens om, in het geval een stemming van schuldeisers plaatsvindt, een tegenstem uit te brengen.

Dechert LLP is de juridische raadgever van APP Investment Opportunity LLC

Obligatiehouders die meer informatie wensen te ontvangen aangaande de stellingname en bezwaren van APP IO inzake de Regeling, dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met APP IO via de hieronder vermelde contactpersonen en -gegevens.

Adam Silver adam.silver@dechert.com [mailto:adam.silver@dechert.com] +44 20 7184 7349

Paul Flemingpaul.fleming@dechert.com [mailto:paul.fleming@dechert.com]+44 20 7184 7388

Dennis HranitzkyDennis.hranitzky@dechert.com [mailto:Dennis.hranitzky@dechert.com]+1 212 641 5647


Dechert LLP


Web site: http://www.dechert.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234