Robert Jan Blomme benoemd tot hoogleraar Management and Organizations

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Robert Jan Blomme benoemd tot onbezoldigd hoogleraar Management and Organizations. Deze benoeming bij de faculteit Management, Science & Technology is ingegaan per 1 januari 2016 en heeft een looptijd van vier jaar.

De impact van management op gedrag
De leerstoel Management and Organizations draagt bij aan de verdere versterking van het onderzoeksprofiel van de faculteit. Prof. dr. Robert Jan Blomme zal studenten in de volle breedte begeleiden in hun onderzoek naar de impact van het management op het gedrag van individuele medewerkers, groepen medewerkers en organisaties als geheel en daarmee op de effectiviteit van organisaties. Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de invloed van management op individuele en sociaal psychologische processen die leiden tot bepaalde houdingen en gedragingen, maar ook naar de wisselwerking tussen individuele gedragingen en hoe deze zich ontwikkelen tot patronen en routines. Een grote uitdaging voor het management is dat de diversiteit onder groepen medewerkers sterk toeneemt door onder meer generatie- en cultuurverschillen. Dit maakt de behoefte aan kennis over de impact van management op gedrag zowel voor het bedrijfsleven als de academische wereld des te groter.

Over Robert Jan Blomme
Robert Jan Blomme (Eindhoven, 1966) is sinds 2008 verbonden als gastprofessor aan de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Daarnaast is hij hoogleraar Organization Behavior aan de Nyenrode Business Universiteit en directeur van het Center for Leadership and Management Development. Zijn onderzoek richt zich op de psychologische, sociologische en institutionele aspecten van gedrag in organisaties. Naast zijn onderzoek doceert hij een breed scala aan cursussen in Organizational Behavior, Organizational Sociology, Organizational Theory and Change Management. Van 2005 tot 2013 was hij Lector HRM en HRD aan de Hotelschool Den Haag.

Blomme behaalde in 2003 zijn doctoraat aan de Universiteit Utrecht in de Sociale Wetenschappen. Daarnaast heeft hij een Master graad in Learning en Development (TIAS, Universiteit van Tilburg, 1999), een MSc in Bedrijfskunde (Open Universiteit, 1998), een MSc in Industrial Management (Universiteit of Hertfordshire , UK, 1995) en een Bachelor's graad in Electrotechniek (Fontys Hogescholen, 1993).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Bastings, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-5762999 (ma, di, do) of e-mail astrid.bastings@ou.nl.
Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234