Dierbare Herinneringen om depressieklachten bij ouderen te verminderen

Dierbare Herinneringen is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als effectieve interventie om depressieklachten bij ouderen te verminderen.

Dierbare Herinneringen
De methode Dierbare Herinneringen richt zich op ouderen met depressieklachten in verzorgings- en verpleeghuizen. Hoewel depressieklachten in verzorgings- en verpleeghuizen vaker voorkomen dan in de rest van de samenleving bestaan er nauwelijks preventieve psychologische interventies voor. Dierbare Herinneringen vult dit hiaat; de methode is gebaseerd op onderzoek dat laat zien dat het ophalen van herinneringen samenhangt met en bijdraagt aan het verminderen van depressieklachten. Daarnaast maakt de interventie gebruik van nieuwe inzichten uit de cognitieve psychologie over de werking van het autobiografisch geheugen. De interventie bestaat uit vijf gestructureerde bijeenkomsten waarin specifieke positieve herinneringen worden opgehaald; levendige herinneringen aan een positieve gebeurtenis die op een bepaalde dag heeft plaatsgevonden.
De interventie wordt uitgevoerd door geschoolde vrijwilligers onder supervisie van een psycholoog.

Het programma is ontwikkeld door Ernst Bohlmeijer, Jojanneke Korte en Gerben Westerhof van de Universiteit Twente in samenwerking met Zorggroep Sint Maarten en Zorgcentrum de Posten met subsidie van Vitok (Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid).

Volgens de erkenningscommissie gaat het om een theoretisch heel goed onderbouwde interventie die overzichtelijk is gepresenteerd. Het ouderen met depressieve klachten zelf iets in handen geven om op een andere manier terug te kijken op hun leven voegt iets toe aan de gebruikelijke zorg.

Databank erkende interventies ouderenzorg
In de ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. De databank geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies online toegankelijk (http://www.vilans.nl/databank-interventies.html). Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-inistituut.

Meer informatie

Meer informatie over het erkenningstraject en Dierbare Herinneringen op: http://www.vilans.nl/databank-interventies.html

www.vilans.nl/Pub/databank-interventies/Erkenningstraject-interventies-Dierbare-herinneringen.html

Geplaatst in:

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234