LSA: Groen licht voor ‘maatschappelijke bank’

"Er gaat een instelling komen waar maatschappelijke initiatieven geld kunnen lenen! Alle signalen staan op groen," aldus Ties de Ruijter, directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Hij is zeer verheugd dat er een nieuwe instelling opgericht gaat worden waar onder maatschappelijke voorwaarden geld geleend kan worden. "Iedereen ziet het nut en de noodzaak van een maatschappelijke bank. Het is niet meer de vraag óf zo'n instelling er komt, maar hóe en wanneer."

Minister Plasterk (BZK) heeft de Tweede Kamer gemeld dat hij een verkenning doet naar de 'maatschappelijke bank', de bank waar maatschappelijke initiatieven geld kunnen lenen. Deze bank zou naar Engels voorbeeld onder meer gevuld kunnen worden door zogeheten 'slapende tegoeden'. Dit zijn tegoeden bij banken waarvan geen rechtmatige eigenaar meer bekend is, bijvoorbeeld omdat mensen zijn overleden en er geen nabestaanden bekend zijn.

Het LSA pleit al jaren voor een maatschappelijke bank, maatschappelijke ondernemingen (zoals BewonersBedrijven) hebben een dergelijke bank nodig hebben om (verder) te groeien. Er wordt onderkend dat de maatschappelijke meerwaarde van dergelijke niet op winst gerichte sociale ondernemingen hoog is, maar het blijft voor deze sociale ondernemingen zeer moeilijk om aan start- en investeringskapitaal te komen.

Geert Walgemoed, voorzitter BewonersBedrijf Berflo Es, Hengelo. "Aan een BewonersBedrijf worden precies dezelfde eisen gesteld als aan elke andere startende onderneming die voor financiering aanklopt bij een bank. En daar wringt voor mij de schoen."

De vereniging van actieve bewoners is blij met de positieve houding van de minister en is nu in overleg met het ministerie over de oprichting van een instelling als een maatschappelijke bank. Deze overleggen verlopen zeer voorspoedig.
Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer beloofd om in mei 2016 de bevindingen van zijn verkenning naar de maatschappelijke bank te delen.

Voor interviewverzoeken, meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het LSA, vraag naar Pleuni Koopman: 030-2317511, 06-18680715, pleuni@lsabewoners.nl
Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (www.lsabewoners.nl) is een onafhankelijke landelijke vereniging van bewonersgroepen die samenwerken om hun buurt sterker en leefbaarder te maken. Als vereniging zijn we actief met het bevorderen van actieve participatie van bewoners en vernieuwing van (lokale) democratie. Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich willen nemen met als uitgangspunt dat iedereen over kennis en kwaliteiten beschikt die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt.

Het project BewonersBedrijven (www.bewonersbedrijven.nl) is een project van het LSA dat startte in 2012. BewonersBedrijven zijn collectieve sociale ondernemingen van en voor bewoners die als doel hebben om de wijk te verbeteren. Het LSA begeleidt bewoners bij het opzetten van een BewonersBedrijf, zowel financieel als met kennis. Het LSA heeft hiervoor geld ontvangen van de Nationale Postcode Loterij en het Fonds Werken aan Wonen. De BewonersBedrijven zijn drie jaar onderzocht door de Technische Universiteit Delft. Onlangs verscheen het rapport ‘Project Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven’ .

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

plaats:
Utrecht
website:
http://www.lsabewoners.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234