Frank Dales vertrekt na 8 jaar bij de Dierenbescherming

Frank Dales verlaat in de loop van dit jaar de Dierenbescherming, waar hij sinds juni 2007 algemeen directeur/bestuurder is. Onder zijn leiding is de basis gelegd voor een professionele organisatie en werd het Beter Leven Keurmerk ingevoerd. Nu de veranderingen waaraan hij bij zijn aantreden begon zijn voltooid, breekt er voor de Dierenbescherming een periode aan waarin andere accenten gelegd worden. Dit betekent een nieuw hoofdstuk in de leiding van de Dierenbescherming en een nieuw hoofdstuk voor Dales. Dales was eerder wethouder in Alphen aan den Rijn, burgemeester van Breukelen en landelijk voorzitter van D66.

De Dierenbescherming is de heer Dales erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Dales heeft zijn politiek-bestuurlijke ervaring ingezet om te balanceren tussen strikte ethische standpunten en de praktische realiteit dat 95 procent van de Nederlanders geregeld vlees eet. Zelf zegt hij hierover: "Het succes van de Dierenbescherming zit niet alleen in het confronteren, maar vooral in het aangaan van het gesprek, in het prikkelen en uitnodigen om samen stapjes te maken". Dales heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een beter dierenwelzijn door beïnvloeding van de politiek, door samenwerking met de agrarische sector en door te sturen op bewustmaking van consumenten.

Overal in de schappen
Het Beter Leven Keurmerk voor diervriendelijker geproduceerd vlees heeft intussen een flink aandeel verworven in de supermarktschappen. Hierdoor is het dierwelzijnsniveau verhoogd, wordt de consument beter geïnformeerd en is de Dierenbescherming herkenbaarder geworden. Bovendien heeft Dales de eigen handhavingspoot van de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), weten te behouden en versterken in tijden waarin veel discussie was over de introductie van de dierenpolitie. De expertise van de LID heeft nu een volwaardige plaats naast die van Politie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Professioneler
Dales was ook eindverantwoordelijk voor de ingrijpende reorganisatie van de Dierenbescherming van een vereniging met 149 zelfstandige afdelingen tot één landelijke organisatie die unaniem werd bekrachtigd door de leden. Dit heeft de basis gelegd voor efficiency, professionalisering en kwaliteitsverbetering van het werk, een positief resultaat en de terugkeer van ledenwinst. De Dierenbescherming is na ruim 150 jaar nog altijd de grootste dierenwelzijnsorganisatie van Nederland met een aanhang van ruim 180.000 mensen. De vereniging zet zich in voor beter dierenwelzijn, aanpak van misstanden en noodhulp aan dieren.

Geplaatst in:

Inlichtingen bij persvoorlichting Dierenbescherming:
Pers@Dierenbescherming.nl
Niels Dorland: 088 - 8 11 32 61 / Dik Nagtegaal: 088 - 811 32 68

Dierenbescherming

plaats:
Den Haag
website:
http://www.dierenbescherming.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234