ANP start kennisprogramma voor freelancers

RIJSWIJK/AMSTERDAM - Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) gaat freelancers en ZZP'ers ondersteunen in het ondernemen. Het persbureau ontwikkelt daartoe een speciaal programma.

'Doel van het programma is freelancers veerkrachtig te houden en de ANP-organisatie dynamisch,' zegt algemeen directeur Guido van Nispen. ,,Freelancers en ZZP'ers zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het ANP, wij willen andersom ook graag bijdragen aan de ontwikkeling van de freelancers. In moderne organisaties met veel kenniswerkers, zoals het ANP, speelt ondernemerschap op allerlei vlakken een steeds grotere rol. Dit programma richt zich op aspecten als het verwerven en delen van kennis, effectief netwerken en samenwerken, financiële en strategische planning en het inzetten van tools en applicaties. Het programma is onderdeel van een groter programma gericht op kenniswerken binnen het ANP."

Het ANP heeft twee media-pioniers bereid gevonden om actief aan de ontwikkeling van dit programma bij te dragen: Teun Gautier en Jan-Jaap Heij.

Teun Gautier heeft een lange historie in de journalistieke media. Hij werkte bij Elsevier, Telegraaf Media, Weekbladpers en De Groene Amsterdammer. Gautier was intensief betrokken bij een groot aantal media-innovaties en onderzoeken naar nieuwe modellen voor de journalistiek. 'De freelancers zullen een steeds grotere rol gaan spelen voor bestaande media en in toenemende mate ook zelf gaan publiceren en exploiteren. Het is dringend tijd om een ondersteunende infrastructuur te maken voor zelfstandigen. Het pleit enorm voor het ANP dat zij zich willen inzetten in dat proces en een rol willen spelen in de evolutie van de journalistiek.'

Jan-Jaap Heij, in het verleden hoofdredacteur van Dagblad De Pers, is directeur van Reporters Online, een platform dat freelancers in staat stelt om in online kiosken en op hun eigen site hun eigen werk te verkopen. 'Wij hebben dezelfde ambitie als het ANP in dit programma neerlegt, namelijk een antwoord voor freelancers op de crisis in de media helpen ontwikkelen dat hen nog meer dan nu in staat stelt als succesvolle zelfstandige ondernemers te opereren. Daarbij zijn diverse vormen van strategische en operationele samenwerking mogelijk, die we graag, ook met anderen overigens, zullen verkennen en mogelijk helpen maken. Daarbij zijn we ook verheugd dat het ANP als een der eerste grote partijen in het Nederlandse mediaveld het nut en de noodzaak ziet om om nieuwe vormen van zakelijke relaties aan te gaan met freelancejournalisten en hun onderlinge organisaties.'

Het programma voor ZZP'ers en freelancers wordt geleid door Johan Groeneveld, adjunct-hoofdredacteur van het ANP. Groeneveld was eerder verantwoordelijk voor succesvolle hervormingen en innovaties bij onder meer ANP Foto, ANP Radio, ANP Internet en ANP Buzz, waarbij freelancers en ZZP'ers steeds een prominente rol speelden en spelen. 'Onze freelancers zijn de besten in hun vakgebied en ze zijn dynamisch en flexibel. Maar soms zijn ze ook te afhankelijk en kwetsbaar in veranderende omstandigheden, zo hebben wij gemerkt. Wij voelen een verantwoordelijkheid om freelancers ondernemender te helpen maken. En we roepen nadrukkelijk vakverenigingen en andere organisaties op om zich aan te sluiten bij de ontwikkeling van dit initiatief.'

Over het ANP
Het ANP is het grootste onafhankelijke persbureau van Nederland.
Jaarlijks levert het ANP meer dan honderdduizenden nieuwsberichten, foto's en video's en informatiediensten aan mediabedrijven, het bedrijfsleven, de overheid en non-profits. In een wereld waar het aanbod van nieuws sterk groeit, staat bij het ANP de snelheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de nieuwsvoorziening voorop.

Voor meer informatie:

ANP
Henny Engberts, telefoon +31 70 4141103 (direct)
Mobiel: +31 622411086
henny.engberts@anp.nl

ANP

plaats:
Rijswijk-Amsterdam
website:
http://www.anp.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234