Jaarrekening gemeente wordt toegankelijker via app

De jaarrekening is doorgaans een dik boekwerk vol cijfers en een lastig te doorgronden, maar wel heel relevant document voor burgers en raadsleden. Hierin legt de gemeente immers financieel en inhoudelijk verantwoording af over het afgelopen jaar. Kortom: met een onoverzichtelijke jaarrekening wordt het democratisch proces niet gediend.

Apps zijn het antwoord op die roep om meer transparantie bij de (lokale) overheid. Tekstuele en financiële jaarrekeningen worden in een app aangevuld met bijvoorbeeld beeld- en geluidmateriaal. Daarmee verbetert de toegankelijkheid van die informatie aanzienlijk.

Veel gemeenten maakten al de overstap naar de Begrotingsapp. Duidelijk inzicht willen bieden in de plannen van de gemeente voor het komende jaar, door o.a. het gebruik van een aantrekkelijker vormgeving en afscheid nemen van het dikke boekwerk, waren de belangrijkste argumenten.

Pepperflow BV, één van de leveranciers van de Begrotingsapp, maakt het mogelijk de jaarrekening eveneens in deze Begrotingsapp op te nemen. Zo worden niet alleen de plannen inzichtelijker, maar ook de verantwoording achteraf. Volgens Pepperflow BV onmisbaar bij de ambitie van veel gemeenten om een steeds transparantere (lokale) overheid te zijn.

Geplaatst in:

Een korte uitleg van de begrotingsapp is te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=VwRfdP5zEuM

De leverancier van de applicatie, Pepperflow bv uit Katwijk, ontwikkelde de app. Bedenker en tevens directeur van het bedrijf Jan Post is bestuurskundige en werkte voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de verbetering van de dienstverlening van gemeenten via het internet. Als oud-wethouder constateert hij dat het digitaliseren van de dienstverlening belangrijk is, maar dat nog veel mogelijkheden van het internet onbenut blijven als het gaat om het verantwoording afleggen over het beleid.

Contactpersoon leverancier applicatie: David Stelma, Manager Marketing & Sales, r, 06 - 246 00 973, d.stelma@pepperflow.nl

Pepperflow

plaats:
Katwijk

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234