Annelies Van der Vorm benoemd tot voorzitter Kinderfonds Mamas

Annelies van der Vorm (58) is per 1 januari 2016 benoemd tot voorzitter van Kinderfonds MAMAS.
Zij volgt daarmee de heer Bas Kardol op, die vanaf de oprichting van het kinderfonds in 1999 voorzitter was. Bas Kardol werd bij zijn afscheid door het bestuur benoemd tot erevoorzitter voor het leven, vanwege zijn grote verdienste voor het fonds.

Annelies is sociaal ondernemer in binnen- en buitenland, is actief in duurzaamheid, bekleedt meerdere commissariaten en bestuursfuncties, en is zowel zakelijk als ideëel betrokken bij Afrika. Zij is moeder van zes kinderen.

Kinderfonds MAMAS steunt Zuid-Afrikaanse vrouwen die op eigen initiatief grote projecten ontwikkelen om tienduizenden kinderen te redden uit ernstige armoede. Met dagelijkse zorg, voeding, onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg. Onder de naam MAMAS Alliance vormen deze vrouwen inmiddels de grootste Zuid-Afrikaanse netwerkorganisatie voor zorg aan kinderen in armoede.
Het fonds heeft in Nederland inmiddels 35.000 donateurs. Zie ook www.kinderfondsmamas.nl.

Annelies van der Vorm zegt over haar benoeming: "Met een klein team in Nederland, steunt Kinderfonds MAMAS in Zuid-Afrika een enorme beweging van lokale vrouwen die niet praten maar dóen. Dat spreekt mij als ondernemer erg aan. Tienduizenden kinderen krijgen daardoor een eerlijker kans op een toekomst. Omdat Zuid-Afrikanen zélf verantwoorde-lijkheid nemen."

"Kinderfonds MAMAS werd ooit opgericht op persoonlijk verzoek van Nelson Mandela. Hij wist dat het nieuwe Zuid-Afrika veel te lang op zich zou laten wachten voor miljoenen kinderen in armoede. Daarom zocht hij steun in Europa. De 35.000 donateurs van Kinderfonds MAMAS geven die steun gráág. Ik vind het een voorrecht om daarvan voorzitter te zijn. En we gaan natuurlijk hard werken aan verdere groei!"

Contactgegevens
Voor aanvullende vragen of interviewverzoeken kunt u zich wenden tot:
Kinderfonds MAMAS
Michiel Hess
michiel@kinderfondsmamas.nl
Mobiel: 06 28 84 24 94
Kantoor: 035 53 95 980
www.kinderfondsmamas.nl

Kinderfonds MAMAS

plaats:
Laren
website:
http://www.kinderfondsmamas.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234