Hogere herwaardering Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V.

Het Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. (Property Fund) heeft de taxatiewaarde van de portefeuille per 31 december 2015 vastgesteld op EUR 53,27 miljoen, tegenover een waarde (exclusief wisselkoerseffecten) van EUR 52,49 miljoen voor de vergelijkbare portefeuille van 15 gebouwen op 31 december 2014. De taxatiewaarde van de portefeuille is daarmee 1,5% hoger dan een jaar eerder, in lijn met de verwachtingen van het management. De hogere waarde is vooral het gevolg van de verbeterde bezettingsgraad van de portefeuille, die toenam van 75% begin 2015 naar 80,9% eind 2015. De externe taxatie heeft plaatsgevonden conform artikel 4:52a Wft en is uitgevoerd door taxateur CB Richard Ellis (CBRE).

De taxatiewaarde leidt in combinatie met de acquisitiekosten van de in oktober bekendgemaakte voorgenomen uitbreiding naar Polen en het GiTY verkoopresultaat in de eerste helft van 2015 tot een intrinsieke waarde per aandeel voor 30 december 2015 van EUR 20,42, 106% boven de beurskoers. De slotkoers van het aandeel op Euronext Amsterdam was op 29 december EUR 9,90 tegen EUR 8,45 begin 2015. Hiermee bedraagt het jaarrendement 17,2% (excl. EUR 0,40 dividend). De Loan-To-Value (exclusief convertible bond) bedraagt 40,4%.

De huidige portefeuille bestaat uit 5 gebouwen in Tsjechië̈ en 9 gebouwen in Slowakije. Het gebouw Kysucka 16 in Košice, Slowakije liet met EUR 270.000 (+4,4%) in absolute zin de grootste waardestijging zien. Deze stijging hing samen met een toename van de bezettingsgraad en een afname van de niet-verhaalbare kosten.

Het Property Fund heeft voor haar portefeuille in Slowakije recent nog twee nieuwe huurders aangetrokken die per 1 januari 2016 in totaal 370 m2 gaan huren voor een jaarhuur van EUR 46.000. De bezettingsgraad van de gehele portefeuille zal hierdoor verder verbeteren.

Met de op 14 oktober jongstleden aangekondigde acquisitie van 11 grootschalige winkellocaties in Polen zet het Property Fund een belangrijke volgende stap in de uitvoering van de strategie. Deze overname zorgt naast groei van de portefeuille ook voor meer spreiding over de regio en een bredere spreiding over sectoren door toevoeging van winkelobjecten.

De transactie in Polen van EUR 27,4 miljoen is afgesloten onder voorbehoud van financiering en zal in het eerste kwartaal van 2016 worden afgewikkeld. Samenhangend met de acquisitie zijn in 2015 kosten gemaakt voor due diligence en de voorbereiding van de financiering. Deze kosten beïnvloeden het verwachte jaarresultaat voor belasting in 2015.

Voor meer informatie:
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
Tel: 0570‐665860
E‐mail:info@palmercapital.eu

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. belegt in commercieel vastgoed in Midden Europa. Aandelen van het fonds (ISIN code NL0006311706) zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam als closed‐end beleggingsfonds.

PALMER CAPITAL NEDERLAND N.V.

plaats:
Deventer
website:
http://www.palmercapital.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234