Vrijwillig eigen risico vaak nadelig

Handige rekentool legt omslagpunt eigen risico bloot

Den Haag 29-12-2015 Verzekeraars bieden consumenten de mogelijkheid het verplichte eigen risico vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwillig te verhogen. Door te kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico, met lagere premie, verlaagt de klant zijn zorguitgaven. Echter, in geval er zorgkosten gemaakt worden kan het verhogen van het eigen risico nadelig uitpakken. Door middel van een handige rekentool van Welkezorgverzekering.nl kan de voordeligste keuze bepaald worden op basis van verwachte zorgkosten.

Hoger eigen risico populair
Uit cijfers van tussenpersonen blijkt dat het vrijwillige eigen risico de afgelopen jaren steeds populairder wordt. In 2014 koos 24 procent van de mensen die een zorgverzekering afsloten voor een verhoging, tegen slechts 5 procent in 2010. Recent CBS-onderzoek leert dat 60 procent van alle Nederlanders het eigen risico volledig opmaakt. In dat geval brengt een vrijwillig hoger eigen risico onnodige kosten met zich mee.

Keuze niet goed onderbouwd
Het verplicht eigen risico is op grond van de Zvw vastgesteld op Euro 385. De wet staat een verhoging toe tot maximaal Euro 885. Het blijkt voor veel consumenten lastig in te schatten wanneer een vrijwillig eigen risico nu voordeel oplevert. Ook hebben ze geen idee van de financiële impact die deze keuze kan hebben. Het financiële risico dat de verzekerde loopt, blijkt namelijk veel lager dan het verschil tussen het hoogste en het laagste eigen risico. Middels een gratis rekentool, ontwikkelt door welkezorgverzekering.nl kan op basis van verwachte zorgkosten de voordeligste keuze exact berekent worden.

Omslagpunt voor 54 verzekeraars
De rekentool berekent voor 54 zorgverzekeraars het te behalen voordeel bij een keuze voor een polis met het hoogste of laagste eigen risico. Dit wordt berekend op basis van alle maandpremies van de verzekeraars en de verwachte medische kosten in een jaar. Het voordeel wordt berekend door het totaalbedrag van premies en te betalen zorgkosten voor beide situaties te vergelijken. Het voordeel voor consumenten kan afhankelijk van de zorgverzekeraar oplopen tot meer dan Euro 275 op jaarbasis.

Naast inzicht in de mogelijke kosten van een verhoogd eigen risico, helpt de berekening mensen die een goed beeld hebben van hun zorgkosten. Dit geldt voor veel Nederlanders omdat ze bijvoorbeeld medicatie gebruiken voor een chronische aandoening of jaarlijks op controle moeten na een eerdere operatie. Ook verzekerden die weten dat ze komend jaar een medische ingreep zullen ondergaan, kunnen met het programma snel de meest voordelige keuze maken.

De rekentool is gepubliceerd op de website van http://www.welkezorgverzekering.nl/eigenrisico-oms...


NOOT VOOR DE REDACTIE

Over welkezorgverzekering.nl

Welkezorgverzekering.nl is een vergelijkingswebsite die al sinds 2005 antwoord geeft op vragen omtrent de zorgverzekering. Het doel van Welkezorgverzekering.nl is transparantie creëren in de informatievoorziening omtrent zorgverzekeringen door middel van rekenhulp en uitgebreide analyse.

Het eigen risico is een duidelijk voorbeeld van regelgeving die door zijn complexiteit niet direct doorzien wordt. De redactie van Welkezorgverzekering.nl geeft als eerst een exacte berekening gemaakt wat het voordeel is bij de keuze voor een hoog of juist laag eigenrisico. Deze hebben ze toegepast op 54 verschillende zorgverzekeringen en gepubliceerd in een rekenmodule.

Achtergrond informatie rekentool:

Deze rekentool werd ontwikkeld door het webteam van Welkezorgverzekering.nl. Een uitgebreidere uitleg over de berekeningen en toepassing van de rekentool vindt u op de pagina: http://www.welkezorgverzekering.nl/eigenrisico-oms...

Meer weten over deze rekenmodule, neem voor meer informatie contact op met:
redactie@welkezorgverzekering.nl

Welkezorgverzekering.nl

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234