4 Miljoen oliebollenbakkers doen het goed - Toch vetspoor in het riool

Grote kans dat de lekkerste oliebol van Nederland dit jaar gewoon thuis wordt gemaakt. Bijna 4 miljoen Nederlanders bakken op oudejaarsdag zelf hun oliebollen. Dat vet gaat vrijwel niet het riool in maar in de vetrecyclebak of de afvalbak. Toch blijft vet in het riool een probleem. Vet uit de koekenpan en andere resten zorgen voor een vet- en oliespoor en leiden tot verstoppingen in het riool en extra inspanning op de zuiveringsinstallaties voor afvalwater.

Nu de vetresten nog!

Wie kent ze niet? Vet uit uitgebakken spekjes, potjes met olie van olijven of feta en andere restjes olie en vet. De helft van de overgebleven vetresten uit pannen gaat nog wél regelrecht door de gootsteen of het toilet. Hierdoor ontstaan verstoppingen, zowel bij mensen thuis als in het riool van de gemeente. Ook leidt het tot problemen bij de zuiveringsinstallaties van de waterschappen.

Veeg kleine vetrestantjes met een doekje weg en gooi het in de afvalbak. Potjes met resten olie of vet? Lever ze apart in of gooi ze in de afvalbak. Apart ingeleverd vet wordt hergebruikt als biodiesel en levert bovendien geld op. Op www.vetrecyclehet.nl vindt u een overzicht van de 3 000 inzamelpunten.

Niet alleen vet leidt tot verstoppingen

Naast vet leidt vooral het doorspoelen van allerlei vezeldoekjes tot verstopping in het riool en extra werk op de zuiveringsinstallaties. Daarom hebben alle overheden samen met Stichting RIONED en Vewin de campagne 'Niet in het riool' opgestart. Meer informatie vindt u op www.nietinhetriool.nl.

Geplaatst in:

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater dat door riolen wordt aangevoerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Unie van Waterschappen, Cees Meijer telefoon 06-50262835 www.uvw.nl

Stichting RIONED is het kenniscentrum voor riolering en stedelijk waterbeheer in Nederland en koepel van gemeenten, waterschappen en rioleringsbedrijven. Woordvoering: Hugo Gastkemper, directeur (06-22803265).
www.riool.net (voor vakinformatie) - www.riool.info (voor publieksinformatie)

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten verenigt de oliën- en vettensector en is kenniscentrum dat voorlichting geeft over de wijze waarop vetten en oliën passen in een gezond en duurzaam leefpatroon. Woordvoering: Nicole Vervaet, senior projectmanager (06 53 70 21 62, e-mail: vervaet@mvo.nl). www.mvo.nl

Unie Van Waterschappen

plaats:
Den Haag
website:
http://www.uvw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234