Fase III-studie, gepubliceerd in The Lancet, laat zien dat resultaten van versnelde partiële borstbestraling (APBI) met multi-catheter brachytherapie bij patiënten met een vroeg stadium borstkanker klinisch gelijkwaardig zijn aan die van complete borstbes

VEENENDAAL, Nederland, December 23, 2015 /PRNewswire/ --

Deze prospectieve multicenter studie is grootste studie met APBI bij borstsparende behandelingen

The Lancet publiceerde onlangs de uitkomsten van een groot prospectief, gerandomiseerd, multicenter, fase 3-onderzoek waarin versnelde partiële borstbestraling (APBI - accelerated partial breast irradiation) met interstitiële multi-catheter brachytherapie wordt vergeleken met bestraling van de hele borst (WBI - whole breast irradiation). De studie werd uitgevoerd door de Groupe Européen de Curiethérapie European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC-ESTRO). De resultaten tonen aan dat in in vergelijking met traditionele WBI, APBI met interstitiële brachytherapie na een borstsparende operatie even goed scoort op het gebied van totale overleving, ziektevrije overleving en lokale en regionale tumorcontrole bij een geselecteerde groep patiënten met een vroeg stadium van borstkanker. De studie toont ook positieve trends ten gunste van APBI in vergelijking met WBI voor huidtoxiciteit en fibrose en andere bijwerkingen, zoals borstpijn.

Het onderzoek is gepubliceerd door The Lancet, nadat gegevens uit de studie eerder ook al waren gepresenteerd op de Annual Meeting van de American Society for Radiation Oncology (ASTRO).

Hoofddoel van de GEC-ESTRO-studie was de vergelijking van APBI met interstitiële brachytherapie met WBI plus "boost" in een geselecteerde groep patiënten met invasieve borstkanker (stadium I-IIA) of ductaal carcinoom in situ (DCIS; stadium 0) die een borstsparende operatie ondergingen. De onderzoekers bekeken in totaal 1.184 patiënten van 40 jaar en ouder die of de standaardbehandeling kregen met WBI (n=551), dan wel werden behandeld met APBI (n=633). De gemiddelde leeftijd van de deelnemende patiënten was 62 jaar; bijna de helft van de vrouwen was jonger dan 60 jaar. De patiënten kregen in eerste instantie driemaandelijks een controle onderzoek en na vijf jaar werd dat jaarlijks. De gemiddelde follow-up bedroeg 6,6 jaar.

De onderzoeksuitkomsten bevestigen dat adjuvante APBI met interstitiële brachytherapie na een borstsparende operatie niet onder doet voor adjuvante WBI met boost voor een geselecteerde groep patiënten met een vroeg stadium van borstkanker: de kans op terugkeer van de tumor in dezelfde borst was in beide groepen hetzelfde. Na vijf jaar follow-up was bij negen patiënten die met APBI waren behandeld en bij vijf die WBI ondergingen sprake van lokaal recidief, wat overeenkomt met cumulatieve recidiefpercentages van 1,44% en 0,92% (p=0,42) respectievelijk. Er werden ook geen significante verschillen gevonden in regionaal recidief tussen de beide groepen. De incidentie van levensreddende ingrepen was laag: er werd eenmaal een borst afgezet bij een APBI-patiënt, en geen bij de WBI-patiënten, en daarnaast werden 2 lumpectomiën (borstsparende operaties) uitgevoerd bij in de APBI-groep en vier in de WBI-groep.

De totale vijfjaarsoverleving was 97,27% in de APBI groep versus 95,55% in de WBI groep; er werd geen verschil vastgesteld in borstkanker-gerelateerde sterfte tussen beide groepen. De werkzaamheid van APBI na vijf jaar was onafhankelijk van de leeftijd van de patiënten of specifieke tumorkenmerken.

Er werd een lage incidentie vastgesteld van alle ernstige late bijwerkingen (rond 3% in beide groepen). Het vijfjaar risico op chronische bijwerkingen (graad 2-3) van de huid was 3,2% bij APBI versus 5,7% bij WBI (p=0,08) en het vijfjaar risico op (graad 2-3) bijwerkingen van het onderhuids bindweefsel was 7,6% tegen 6,3% (p=0,53). Het risico op ernstige (graad 3) fibrose na vijf jaar was 0% bij APBI en 0,2% bij WBI (p=0,46). Het risico op graad 2-3 borstpijn was significant lager bij de met APBI behandelde patiënten (1,14% resp. 3,17%; p=0,0389). Er werden geen chronische graad 4 bijwerkingen gemeld, en er werd geen verschil in mastectomie percentages vastgesteld tussen de groepen.

Deze multicenter studie werd uitgevoerd bij 16 vooraanstaande medische centra in Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, de Tsjechische Republiek en Zwitserland.

"Vroeg stadium borstkanker blijft een ziekte waarop de geneeskunde nog niet alle antwoorden heeft en legt een zware fysieke, emotionele en economische druk op patiënten, families en de gezondheidszorg," stelde Prof. Vratislav Strnad, M.D., Ph.D., voorzitter van de werkgroep Breast Cancer van GEC-ESTRO, en radiotherapeut op de afdeling Radiotherapie van het Universiteitsziekenhuis van Erlangen, Duitsland. "Deze gegevens vloeien voort uit de grootste gerandomiseerde, prospectieve studie in zijn soort tot nu toe. We verwachten dat deze uitkomsten, gelijkwaardige recidiefpercentages, ziektevrije overleving, algehele overleving en bijwerkingen, zullen leiden tot veranderingen in de keuze van behandeling van patiënten van 40 jaar en ouder met vroeg stadium borstkanker, en dat APBI met multi-catheter, interstitiële brachytherapie een volwaardig alternatief wordt voor WBI."

"Meerdere studies in het verleden hebben al aangetoond dat borstsparende behandeling met radiotherapie voor borstkanker een veilige en succesvolle behandeling is zegt Dr. Bradley Pieters, radiotherapeut en hoofd afdeling Brachytherapie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Deze nieuwe GEC-ESTRO studie toont bovendien aan dat met APBI met multi-catheter, interstitiële brachytherapie in geselecteerde gevallen het bestralingsvolume gereduceerd kan worden. Het belang van deze ontwikkeling is dat de behandelperiode met radiotherapie gereduceerd wordt en dat patiënten, vanwege een kleiner bestralingsvolume, mogelijk minder nadelige gevolgen van radiotherapie zullen ondervinden. Het gaat uiteindelijk om het optimaal behandelen van de kanker met behoud van een goede kwaliteit van leven."

Over APBI met brachytherapie 

Versnelde, gedeeltelijke borstbestraling met brachytherapie (APBI brachytherapie) bestaat uit een kort traject met een hoge dosis bestraling van patiënten met een vroeg stadium borstkanker, waarbij uitsluitend de plek waar de tumor zat, met een kleine marge er omheen waar zich mogelijk tumorcellen zouden kunnen bevinden, wordt bestraald. APBI met brachytherapie wordt toegepast als onderdeel van een borstsparende behandeling (Breast Conserving Therapy) die bestaat uit lumpectomie, gevolgd door bestraling.

De standaard bestralingstherapie als onderdeel van BCT was tot dusver bestraling van de hele borst (WBI). WBI stelt de hele borst plus omringende vitale organen aan straling bloot en vereist drie tot zeven weken achtereen dagelijkse behandeling, waarbij de straling extern wordt toegediend. Bij APBI met interstitiële brachytherapie wordt alleen de lumpectomie holte en het direct omringende weefsel bestraald en deze behandeling wordt meestal in slechts 4-5 dagen achtereenvolgende dagen gedaan.

APBI met interstitiële brachytherapie biedt drie substantiële voordelen ten opzichte van WBI: vermindering van het totale bestralingsoppervlak, waardoor vooral hart, longen en huid worden ontzien, een kortere behandelingstijd en een ruimere mogelijkheid van eventuele toekomstige behandelingsopties.

Over Elekta  
Elekta is een human care bedrijf en pionier in baanbrekende innovaties en klinische oplossingen voor de behandeling van kanker en hersenaandoeningen. Het bedrijf ontwikkelt geavanceerde, state-of-the-art apparatuur en software voor radiotherapie, radiochirurgie en brachytherapie, evenals workflow-verbeterende softwaresystemen voor het gehele spectrum van kankerzorg. Door het verleggen van grenzen van wetenschap en technologie, en door intelligente en resource-efficiënte oplossingen te bieden die zowel zorgverleners als patiënten vertrouwen geven, draagt Elekta bij aan het verbeteren van overlevingskansen en kwaliteit van leven van patiënten.

Elekta oplossingen in oncologie en neurochirurgie worden gebruikt in meer dan 6.000 ziekenhuizen wereldwijd. Elekta telt ongeveer 3800 werknemers wereldwijd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden, en het bedrijf is genoteerd aan de NASDAQ Stockholm. Website: http://www.elekta.com.

 
Gert van Santen, 
Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31-653-561-242 
E-mail: gert.vansanten@elekta.com 


 Elekta

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234