Symposium 'Watersnoodrampen van alle tijden'

Op donderdag 14 januari 2016 organiseert Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad een symposium over 'Watersnoodrampen van alle tijden'. Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de herdenking van de grote watersnoodramp in het Zuiderzeegebied op 13 en 14 januari 1916. Diverse sprekers vertellen over watersnoodrampen in het verleden en dreigingen in de toekomst. Het symposium is in samenwerking met Genootschap Flevo, Waterschap Zuiderzeeland, Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.nieuwlanderfgoed.nl.

Op 13 en 14 januari 1916 voltrok zich een grote watersnoodramp in het Zuiderzeegebied. Door het hoge water van de dagen daarvoor en de vernietigende stormvloed in de nacht van 13 op 14 januari was de schade immens groot in deze regio. Juist deze ramp was de letterlijke druppel die de emmer deed overlopen. In datzelfde jaar werd het wetsvoorstel voor de Zuiderzeewet ingediend door Ir. Cornelis Lely. De eerste stappen voor het Zuiderzeeproject waren genomen.

Als we kijken naar wat er in het verleden is gebeurd en de ervaringen die we hebben opgedaan, zijn we dan met deze kennis voldoende voorbereid op de toekomst? Deze en andere zaken komen aan bod tijdens het symposium 'Watersnoodrampen van alle tijden'. Opening van het symposium wordt verricht door Deltacommissaris drs. Wim Kuijken. Ook spreekt de dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland, Ir. Hetty Klavers. Waterstaatshistoricus van Rijkswaterstaat, drs. Bert Toussaint spreekt over Nederlanders op het wereldtoneel van waterbeheer. Verder komen aan het woord Dr. Henk Pruntel, onderzoeker bij Nieuw Land Erfgoedcentrum, Emiritus prof.dr.ir. Bart Schultz, professor land and water development UNESCO-IHE en prof. dr. Ir. Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de Technische Universiteit Delft en wetenschappelijk directeur van HKV Lijn in Water. Filosoof Bram Esser geeft aan het einde van de dag een bespiegeling Dagvoorzitster is journaliste en auteur Ilse Ruijters. Aanvang van het symposium is 10.00 uur. Deelname kost Euro 45,- en vanaf 1 januari 2016 Euro 55,-, inclusief lunch en nazit.

Fototentoonstelling Kadir van Lohuizen 'Where will we go'
Onderdeel van het symposium is de opening van de fototentoonstelling 'Where will we go' van Kadir van Lohuizen. De tentoonstelling 'Where will we go' gaat over de humanitaire consequenties van de stijgende zeespiegel. Eerder dit jaar was Van Lohuizen met deze tentoonstelling een van hoofdexposanten van het FotoFestival Naarden.

Nieuw Land
Nieuw Land is museum + archief + studiecentrum in Lelystad en vertelt de geschiedenis van Flevoland met diverse vaste en tijdelijke tentoonstellingen, activiteiten en museumlessen. Aan de Lelystadse kust werken Bataviawerf, Nieuw Land en RCE Maritiem Depot samen aan een nieuw cultuurbelevingspark 'Batavialand'.

Noot voor de redactie
Nieuw Land, Oostvaardersdijk 01-13, Postbus 73 - 8200 AB Lelystad - www.nieuwlanderfgoed.nl

Karin Dibbits- Lips
Medewerker marketing en communicatie

T (0320) 22 59 04 (pers)
M 06- 519 159 42
E k.dibbits@nieuwlanderfgoed.nl
I www.nieuwlanderfgoed.nl

Nieuw Land Erfgoedcentrum

plaats:
Lelystad
website:
http://www.nieuwlanderfgoed.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen