Vuurwerkverbod centrum Hilversum blijft voorlopig in stand

Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum mocht bepalen dat in een deel van het centrum geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken rond de jaarwisseling. Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (21 december 2015).

Voorlopig oordeel, later een definitieve uitspraak
Een aantal vuurwerkhandelaren had de voorzieningenrechter gevraagd het vuurwerkverbod voorlopig te schorsen. De handelaren vrezen een omzetdaling, omdat bewoners van het aangewezen gebied volgens hen geen vuurwerk meer zullen kopen. De uitspraak van vandaag is een voorlopig oordeel. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in de loop van 2016 een definitieve uitspraak doen in deze zaak.

Belangenafweging
Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is het gemeentebestuur bevoegd het vuurwerkverbod in te stellen. In het kader van deze spoedprocedure wegen de belangen van het gemeentebestuur om gevaar, schade en overlast te voorkomen in het aangewezen deel van het centrum zwaarder dan het relatief geringe financiële belang van de vuurwerkhandelaren, aldus de voorzieningenrechter. Daarom heeft de voorzieningenrechter hun schorsingsverzoek afgewezen.

Vuurwerkverbod
Het vuurwerkverbod geldt voor het uitgaansgebied in het centrum van Hilversum en voor een deel van het Langgewenst. In de periode van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur mag geen consumentenvuurwerk worden afgestoken in dit aangewezen gebied.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De voorlopige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201508834/2 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Sabine Heijstek via 070 - 426 4520 of 06- 52 07 70 00, persvoorlichter van de Raad van State.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234