De BVVB komt met oplossing AFM problematiek voor VvE Beheerders

Vrijdag 18 december 2015

De BVVB (Branchevereniging VvE Beheerders) gaat VvE beheerders een collectieve bemiddelingsvergunning aanbieden. Elke beheerder die zich aansluit bij dit collectief kan met deze vergunning onafhankelijk bemiddelen in verzekeringen.

De AFM heeft VvE Beheerders tot 24 december 2015 de tijd gegeven om een bemiddelingsvergunning aan te vragen. Daarna mogen VvE Beheerders niet meer bemiddelen in verzekeringen. Paul Hoogeveen, voorzitter van de BVVB zegt hierover: "De beheerders zijn in een lastig pakket gekomen nu de AFM de regels zo strikt gaan toepassen. Hierdoor ontstaat een onwerkbare situatie. De meeste VvE beheerders kunnen geen eigen vergunning aanvragen omdat de eisen en kosten veel te hoog liggen. Met dit collectief houden we de kosten laag en behoudt de VvE Beheerder een onafhankelijke bemiddeling voor haar verzekeringsportefeuille ten behoeve van haar klanten."

Er hebben inmiddels meerdere commerciële partijen uit de verzekeringsmarkt een collectieve bemiddelingsvergunning aangeboden aan de beheerders. Deze aanbiedingen van tussenpersonen of verzekeringsmaatschappijen zijn echter verre van onafhankelijk en brengen de beheerders naar hun klanten toe in een lastige situatie.

Daarom biedt de BVVB in nauwe samenwerking met de AFM een onafhankelijk collectief aan. De BVVB heeft hiervoor een aparte stichting in het leven geroepen. Beheerders kunnen zich aanmelden voor dit collectief via de website van de BVVB (www.bvvb.nl). Ook kosten en voorwaarden vindt men op deze website.

Noot voor de redactie
De BVVB (Branchevereniging VvE Beheerders) is een onafhankelijke vereniging die de belangen behartigt van VvE Beheerders in Nederland. Tevens stuurt de vereniging op een verhoging van de kwaliteit binnen de branche.

Voor meer informatie, zie www.bvvb.nl

Woordvoerder: Marco van der Slik, bestuurslid BVVB (06-13 95 13 49)

BVVB (Branchevereniging VvE Beheerders)

plaats:
Parkstad

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234