Wim Kuijken nieuwe voorzitter Stichting The Hague Security Delta

Per 1 januari 2016 is Wim Kuijken benoemd tot (onafhankelijk) voorzitter van het Bestuur van de Stichting "The Hague Security Delta" (HSD). Hij volgt hiermee de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, op. De benoeming van Wim Kuijken past bij de vernieuwde governance en de invulling van het nationale karakter van het veiligheidscluster dat wordt gevormd door drie belangrijke regionale kernen Brabant, Twente en Den Haag. De benoeming markeert een volgende fase in de ontwikkeling van HSD.

Wim Kuijken was gemeentesecretaris van Den Haag van 1990-1995 en daarna secretaris-generaal op de Ministeries van BZK, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Hij is sinds 2010 Deltacommissaris (voor 3 dagen p.w.). Ook is hij o.m. president-commissaris van De Nederlandsche Bank. Hij zal zijn werkzaamheden als voorzitter van Stichting The Hague Security Delta als neventaak vervullen.

De in 2013 opgerichte Stichting The Hague Security Delta heeft als taak om samenwerking tussen bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen in het (digitale) veiligheidsdomein te stimuleren, zodat kennis wordt gedeeld en gezamenlijk innovaties worden ontwikkeld met oog op de toekomst. Met als doel de (digitale) veiligheid te vergroten, de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken en meer banen te creëren. De stichting is gevestigd op de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.

Wim Kuijken: "Ik heb veel zin in deze klus. In mijn hoofdfunctie als Regeringcommissaris voor het Nationale Deltaplan, ben ik verantwoordelijk voor de plannen voor de fysieke veiligheid van ons land. Een lange termijn opgave waar we succesvol met veel partijen aan werken. Als voorzitter van "The Hague Security Delta" hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de digitale veiligheid van ons land. Een prima initiatief van de gemeente Den Haag, met grote potentie voor regio en land. Naast overheden, doen veel bedrijven en kennisinstellingen actief mee. Het is een toekomstvast onderwerp, met ook economisch een stevige groeipotentie. We zullen gezamenlijk hard moeten werken om de digitale kwetsbaarheid van ons land het hoofd te bieden. Daar zet ik mij komende jaren graag voor in."

Het nationale veiligheidscluster HSD is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste security cluster in Europa. Het totale veiligheidscluster in Nederland heeft in 2014 een totale omzet van Euro 6,6 miljard, telt 3.600 bedrijven en levert 59.300 arbeidsplaatsen op. De omzet is in vergelijking met 2012 met 10% gestegen en het aantal bedrijven met maar liefst 16%. De meeste groei vindt plaats bij technologie gedreven veiligheidsbedrijven, met name op het gebied van cyber security en digital forensics.

Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met:
Chantal de Niet - Communicatiemanager The Hague Security Delta
tel: 070 302 81 80 / 06 20 44 18 30
@: chantal.deniet@thehaguesecuritydelta.com

Bijlagen:
- Foto Wim Kuijken
Fotograaf: Capital Photos - Frank van Beek

- Biografie Wim Kuijken

The Hague Security Delta

plaats:
Den Haag
website:
http://www.thehaguesecuritydelta.com

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234