Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met Prins Claus Fonds

De Nationale Postcode Loterij verlengt per 1 januari 2016 de samenwerking met het Prins Claus Fonds met vijf jaar. Sinds 2001 ontvangt het Prins Claus Fonds jaarlijks 500.000 euro van de Nationale Postcode Loterij. In oktober is de samenwerking geëvalueerd. De Raad van Commissarissen heeft besloten de samenwerking voort te zetten. Ook in de periode 2016 tot en met 2020 ontvangt het Prins Claus Fonds steun voor haar werkzaamheden.

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen, Nationale Postcode Loterij: 'Het Prins Claus Fonds is het enige fonds wereldwijd dat actief is op het snijvlak van cultuur en ontwikkeling. Met de bijdrage van de loterij steunt het Fonds culturele initiatieven en individuen in gebieden waar de middelen en mogelijkheden voor artistieke expressie en creativiteit beperkt zijn. Het Fonds steunt ook cultureel erfgoed in nood, dat bedreigd of beschadigd wordt door natuurrampen of menselijk toedoen. Wij zijn verheugd dat we onze samenwerking, die mogelijk wordt gemaakt dankzij onze 2,5 miljoen deelnemers, kunnen voortzetten.'

Joumana El Zein Khoury, directeur Prins Claus Fonds: 'We zijn ook zeer verheugd met de voortzetting van onze samenwerking met de Nationale Postcode Loterij. In de afgelopen veertien jaar is de Loterij onze standvastige partner gebleken in de ondersteuning van cultuur wereldwijd. Deze hernieuwde jaarlijkse ondersteuning is een welkome blijk van vertrouwen in ons werk en een motivatie voor het voortzetten daarvan in de toekomst. Het is een eer om een van de vele belangrijke non-profit organisaties te zijn die door de Postcode Loterij gesteund wordt. We danken de Loterij en haar deelnemers dan ook van harte voor deze samenwerking.'

Noot voor de Redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah E. C. Smith Prince Claus Fonds Communicatie | s.smith@princeclausfund.nl | +31(0) 20 344 9169

Prins Claus Fonds
Het Prins Claus Fonds laat zich leiden door het principe 'Cultuur is een basisbehoefte' en bekroont relevante bijdragen in gebieden waar de middelen of de mogelijkheid tot culturele expressie en creatieve productie beperkt zijn en behoud van cultureel erfgoed in het geding is. www.princeclausfund.org

Natonale Postcode Loterij
Wij steunen goede doelen die zich inzetten voor een rechtvaardige en groene wereld. Wij werven fondsen voor onze goede doelen en geven bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij. www.postcodeloterij.nl

Prins Claus Fonds

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.princeclausfund.org

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234