Terugvordering Europese subsidie verplicht bij onregelmatigheden

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft terecht een groot deel van een subsidie teruggevorderd die zijn voorganger in 2006 had verleend aan de Somalische Vereniging Amsterdam en omgeving (SOMVAO). Hij moet dit doen op grond van Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 december 2015).

Achtergrond
De subsidie van Euro 200.000 is verstrekt uit het Europees Vluchtelingenfonds. SOMVAO organiseert samen met stichting Dir activiteiten om de integratie en participatie van Somaliërs en Ethiopiërs te bevorderen. Aan de subsidie is de voorwaarde verbonden dat alle noodzakelijke gegevens 'tijdig, betrouwbaar en volledig' zijn vastgelegd in de administratie van de vereniging. De staatssecretaris heeft in juli 2007 de subsidie definitief vastgesteld. In 2009 heeft de Europese Commissie aan een accountantskantoor de opdracht gegeven om de administratie van SOMVAO te controleren. Hieruit bleek dat met name de salarisadministratie niet in orde was. Naar aanleiding van dit controlerapport is de staatssecretaris teruggekomen op zijn besluit uit 2007 en heeft hij in november 2009 bijna Euro 190.000 van de subsidie teruggevorderd.

Eerdere prejudiciële vragen
In deze zaak stelde de Afdeling bestuursrechtspraak in november 2013 zogenoemde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in die uitspraak vast dat Nederlands recht geen mogelijkheden biedt om de subsidie lager vast te stellen en het te veel betaalde subsidiegeld van SOMVAO terug te vorderen. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde echter van het Hof in Luxemburg weten of de staatssecretaris op grond van Europees recht verplicht is de subsidie terug te vorderen, omdat het ging om geld uit een Europees fonds. Het Hof van Justitie beantwoordde de prejudiciële vragen in een arrest van december 2014.

Alle nodige maatregelen
Het Hof van Justitie oordeelde in december 2014 dat lidstaten op grond van een Europese verordening alle nodige maatregelen moeten nemen om de financiële belangen van de Europese Unie te beschermen. Gelet hierop is de Afdeling bestuursrechtspraak in deze zaak van oordeel dat de staatssecretaris 'gehouden was om in verband met de geconstateerde onregelmatigheid' de subsidie in het nadeel van SOMVAO te corrigeren. Het gevolg van de uitspraak is dat SOMVAO Euro 190.000 zal moeten terugbetalen.

De uitspraak met zaaknummer 201111560/2 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Wendy van der Sluijs, via 070-426 4812 of 06-23 31 75 06, persvoorlichter van de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234