Track Group, Inc. levert fiscaal verslag over 2015

- Stijging opbrengsten met 70%,

- Stijging met 56% op abonnementen monitoringstags,

- 2016-2017 Outlook

SALT LAKE CITY, 15 december 2015 /PRNewswire/ -- Track Group, Inc. (OTCQX: TRCK), een cloud-gebaseerd, volledig B2B- en B2G-bedrijf voor trackingsoplossingen, waarin actuele eigen trackingsapparaten en monitoringsdiensten worden gecombineerd met geavanceerde data-analyse voor de wereldwijde markt voor beheer van overtreders, kondigt resultaten aan voor het belastingjaar dat eindigde op 30 september 2014 en geeft plannen, doelen en een vooruitblik door het management weer voor 2016 en daarna.

Financiële hoogtepunten:-- Totale netto-opbrengsten stegen 70% voor belastingjaar 2015 - "Gezien
onze uitbreiding in Chili, organische groei in onze legacy-activiteiten
in Noord- en Zuid-Amerika inclusief die van onze recentelijk
aangeschafte bedrijven, hebben wij een recordgroei van onze opbrengsten
in het belastingjaar 2015 bereikt", zei Guy Dubois, Chairman en
waarnemend CEO van Track Group.
-- Brutowinst steeg naar 60% in belastingjaar 2015 - "Gezien een vergroting
van de algemene verkoopactiviteiten in Noord- en Zuid-Amerika,
uitbesteding van onze toeleveringsketen-activiteiten, lagere kosten van
apparatuur en automatisering van software, zijn wij er vast van
overtuigd dat brutowinsten in 2016 en daarna zullen blijven groeien",
zei Dhr. Dubois.
-- Abonnementen op tags namen toe, van 6400 eenheden in 2014 tot meer dan
10.000 in 2015 - "Onze groei van 56% in abonnementen op tags laat
duidelijke zien dat wij, samen met een pakket aan concurrerende diensten
en een uitstekende verkoopmedewerkers, een effectief alternatief kunnen
leveren voor opsluiting, voor een betaalbare prijs," zei Dhr. Cassell,
Divisional President Americas. Verder zei hij "voor 2016 zien wij een
blijvende groei in het aantal abonnementen op tags."
-- Verlies in WA van (0,56) voor 2015 vergeleken met (0,88) voor 2014, een
verbetering van 36%. "In 2014 en 2015 hebben wij sterk geïnvesteerd in
onze wereldwijde activiteiten bij de omschakeling van een op apparaten
gericht productenpakket naar een cloud-gebaseerde Platform-As-A-Service
oplossing ("PaaS") waarin apparaat-agnostische actuele GPS
verzamelingsapparatuur ("Tag"), 24/7/365 monitoring, mobiele
applicaties, en uitzonderlijke voorspellende data-analyse worden
gecombineerd", zei Dhr. Dubois.
-- Aangepast EBITDA van $1,23M in 2015 vergeleken met ($2,05M) verlies in
2014. "Gezien onze significante investeringen in 2014 en 2015, hadden
wij te maken met een grote hoeveelheid niet-cash en eenmalige kosten
voor de integratie van de door ons verworven bedrijven, zei John
Merrill, Chief Financial Officer. Op GAAP-basis hadden wij een
nettoverlies van $5,569M voor 2015 vergeleken met een nettoverlies van
$8,762M voor dezelfde periode in 2014. Dhr. Merrill ging verder door te
zeggen, "Wij zijn van mening dat aangepast EBITDA een betere
weerspiegeling vormt van onze prestaties, in die zin dat de investeerder
een completer beeld krijgt van onze prestaties door de ogen van het
management en de relevante impact op kasmiddelen als PaaS-bedrijf."

Fiscale 2015 GAAP-resultaten: Voor het fiscale jaar dat eindigde op 30 september 2015, gaf het bedrijf netto-opbrengsten door van $20,793M, vergeleken met netto-opbrengsten van $12,262M voor dezelfde periode in 2014, een stijging van 70%. Tijdens het belastingjaar dat eindigde op 30 september 2015, bedroeg de totale brutowinst $12,511M, hetgeen resulteerde in een brutomarge van 60%, vergeleken met $6,763M, of een brutomarge van 55% over dezelfde periode in 2014, een stijging van $5,748M. De stijging in brutowinst en marge was het gevolg van (i) hogere algehele opbrengsten als gevolg van verkoopactiviteiten in Chili; (ii) groei van inkomsten die werden gegenereerd door legacy-activiteiten en aangekochte dochtenondernemingen; en (iii) lagere incrementele kosten als gevolg van efficiëntere toeleveringskanalen, uitbesteding en automatisering van software. Totale exploitatiekosten voor 2015 bedroegen $20,736M, een toename van 43% in vergelijking met $14,511M in 2014. De toename in exploitatiekosten was het gevolg van toegenomen activiteiten als gevolg van onze activiteiten in Chili, hogere niet-cash kosten voor afschrijving, aflossing, compensatiekosten aandelen, en activiteiten die werden gegenereerd door bedrijven die wij in 2014 en 2015 hebben geacquireerd. Nettoverliezen voor 2015 bedroegen $5,669M of ($0,56) per gewoon aandeel, vergeleken met een nettoverlies van $8,762M of ($0,88) per gewoon aandeel voor dezelfde periode in 2014. Op aangepaste basis rapporteerde het bedrijf een EBITDA van $1,225M voor 2015 vergeleken met een verlies van ($2,045M) voor dezelfde periode in 2014, waarmee een marge in Aangepast EBITDA van 5,9% werd bereikt, versus een verlies van 16,7% in het voorgaande jaar.

Strategie en vooruitblik:

Gedurende de afgelopen 12 maanden heeft het bedrijf zich getransformeerd tot dienstverlenend bedrijf. Ook al produceert het bedrijf nog steeds monitoringsapparatuur, toch zien wij de fysieke producten als een kleiner onderdeel van de "geïntegreerde justitiële oplossingen" in de toekomst. Wij menen dat ons vermogen om analysemogelijkheden aan te bieden onder een PaaS-model ons een uniek verkoopperspectief en concurrentievoordeel geeft. In plaats van het ontvangen van een vaste inkomstenstroom, alleen voor geproduceerde apparatuur, zal een groter aandeel van onze lopende inkomsten voortkomen uit apparaat-agnostische abonnementscontracten, die het toedienen van straffen beter, sneller en goedkoper voor de belastingbetaler moeten maken. Dit zorgt niet alleen voor een mogelijk blijvende groei van onze opbrengsten, deze groei vindt ook plaats tegen lagere kosten per dollar aan opbrengsten, hetgeen leidt tot grotere marges en betere kasstromen uit bedrijfsactiviteiten.

Ook zal het bedrijf onderzoek doen naar specifieke fusie- en overnametransacties en deze in de toekomst mogelijk uitvoeren voor een wereldwijde versnelling van groeimogelijkheden. Zoals wij in de afgelopen 24 maanden hebben laten zien, is het bedrijf in staat gebleken om op gunstige voorwaarden fondsen te werven, en wij zijn nog steeds optimistisch over een blijvende voortgang hiervan. Ook richt het bedrijf zich op een gereguleerde beursgang van haar aandelen. Wanneer dit eenmaal afgerond is, zou dit moeten zorgen voor aanvullende fondsen en gerichte IR-activiteiten die in de loop der tijd moeten leiden tot meer liquiditeit in onze aandelen. Ons seniormanagement zet zich in om deze doelen te bereiken door een stimuleringsplan voor aandelen waarmee waarde voor aandeelhouders wordt gecreëerd.

Op basis van onze huidige organische prestaties ziet onze vooruitblik voor 2016 en 2017 er als volgt uit:


Daadwerkelijk Vooruitblik

2014 2015 2016 2017
---- ---- ---- ----


Netto-opbrengsten (USD$) $ 12.3 M $ 20.8 M $ 28 - 31 M $ 42 - 47 M


Aangepaste EBITDA Marge (%) -16.70% 5.90% 15-20% 25-30%
Niet-GAAP financiële maatstaven

Dit persbericht bevat financiële maatstaven die worden gedefinieerd als "niet-GAAP financiële maatstaven" door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder niet-GAAP EBITDA en niet-GAAP EPS. Deze maatstaven kunnen afwijken van niet-GAAP financiële maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt. De presentatie van deze financiële gegevens, niet voorbereid volgens enige volledige set boekhoudkundige regels of principes, is niet bedoeld om afzonderlijk te worden bezien, of als een vervanging voor de financiële gegevens die worden voorbereid en gepresenteerd overeenkomstig algemeen geaccepteerde boekhoudkundige principes. Aansluitingen voor deze niet-GAAP financiële maatstaven, op jaarbasis, worden gegeven met behulp van geauditeerde financiële cijfers voor de respectievelijke perioden.

Niet-GAAP Aangepast EBITDA sluit, onder andere, maar niet exclusief, de volgende onderdelen uit: belastingen, dividenden, afschrijving, aflossing, kosten voor probleemactiva, kosten voor het consolideren, integreren of overwegen van recentelijk aangekochte bedrijven, kosten voor het sluiten van faciliteiten, niet-cash op aandelen gebaseerde compensatie en andere opgegeven eenmalige cash en niet-cash kosten ("de Aanpassingen"). Niet-GAAP EPS sluit de Aanpassingen uit bij het overwegen van netto-inkomsten of verliezen die kunnen worden toegewezen aan normale aandeelhouders.

Het bedrijf meent dat niet-GAAP maatstaven nuttige informatie kunnen geven voor zowel het management als investeerders door bepaalde cash en niet-cash kosten, winsten en verliezen uit te sluiten, samen met eenmalige kosten of voordelen, en acquisitiekosten, die mogelijk niet indicatief zijn voor resultaten en een zakelijke vooruitblik aangaande de kernactiviteiten. Specifieke onthullingen aangaande acquisities, waaronder een resultatenanalyse door het management van activiteiten en financiële omstandigheden staan in het jaarrapport van het bedrijf op Formulier10-K voor het belastingjaar dat eindigt op 30 september 2015 en andere rapporten die zijn ondergebracht bij de Securities and Exchange Commission. Investeerders wordt aangeraden dergelijke onthullingen en analyse in Formulier 10-K en andere rapporten van het bedrijf, waaronder de risicofactoren in een dergelijk Formulier 10-K, zorgvuldig te lezen en overwegen.

Over Track Group, Inc.

Track Group ontwikkelt, produceert en levert trackingoplossingen waarin actuele GPS trackingapparaten en 24/7/365 monitoringdiensten worden gecombineerd met geavanceerde data-analyse voor de wereldwijde markt voor detentiebeheer, waaronder gevangenissen, militairen en wetshandhaving. Ga voor meer informatie naar www.trackgrp.com [http://www.trackgrp.com/].

Toekomstgerichte verklaring

Verklaringen in dit document die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Termen zoals "anticiperen," "menen," "schatten," "verwachten," "voorspellen," "bedoelen," "mogelijk" "plannen," "vooruitzien," "voorspellen," "als", "zou" en "zal" en vergelijkbare uitdrukkingen gerelateerd aan de Track Group, Inc. & dochterondernemingen ("Track Group") zijn bedoeld voor de identificatie van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen en weerspiegelen de huidige meningen en verwachtingen van Track Group aangaande toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op aannames en onderhevig aan risico's en onzekerheden en onderhevig aan veranderingen op enig moment. Track Group kan van tijd tot tijd deze publiekelijk aangekondigde voorspellingen wijzigen, maar is hiertoe niet verplicht. Vooruitblikken op toekomstige bedrijfsactiviteiten dienen niet geïnterpreteerd te worden als een garantie dat dergelijke resultaten daadwerkelijk zullen optreden. Deze voorspellingen zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen materieel afwijken van uiteindelijke gerapporteerde resultaten. Voor een discussie van dergelijk risico's en onzekerheden, zie "Risicofactoren" in het jaarrapport van Track Group op Formulier 10-K, haar kwartaalrapport op Formulier 10-Q, en haar andere rapporten die zijn ondergebracht bij de Securities and Exchange Commission onder de Securities Exchange Act van 1934, volgens wijzigingen. Nieuwe risico's doen zich van tijd tot tijd voor. Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gedaan zijn.
TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING

MET INGANG VAN 30 SEPTEMBER 2015 EN 2014


Activa 2015 2014
---- ----

Huidige activa:

Kasmiddelen $4,903,045 $11,101,822

Vorderingen, netto met inbegrip van dubieuze vorderingen van $4.150.000 en $4.070.000, 6,044,931 3,788,207
respectievelijk

Te innen wissel, huidige aandeel 306,434 273,964

Vooruitbetaalde kosten en overige 1,266,277 1,226,054

Inventaris, netto voorzieningen van $225,900 en $223,500, respectievelijk 741,514 1,248,264
------- ---------

Totaal huidige activa 13,262,201 17,638,311

Eigendom en apparatuur, netto van geaccumuleerde afschrijving van $2.822.166 en $2.292.521, respectievelijk 1,697,630 1,860,247

Monitoringsapparatuur, netto gecumuleerde aflossing van $2.225.480 en $1.251.551, respectievelijk 2,784,595 1,914,666

Immateriële activa, netto van gecumuleerde aflossing van $5.628.308 en $2.818.894, respectievelijk 25,884,087 26,743,626

Overige activa 2,619,035 3,150,428

Goodwill 7,782,903 6,577,609
--------- ---------

Totaal activa $54,030,451 $57,884,887
=========== ===========


Passiva en aandelenkapitaal

Lopende verplichtingen :

Crediteuren 2,363,441 1,995,607

Voorzieningen 2,705,403 2,413,557

Huidige aandeel van langlopende schulden, netto van korting van $222.973 en $375.370, respectievelijk 796,225 1,906,040
------- ---------

Totaal lopende verplichtingen 5,865,069 6,315,204

Te betalen voorraad - aanverwante partij 3,501,410 3,000,000

Langetermijn schuld aanverwante partij, netto van huidige aandeel - 2,700,000

Langetermijn schuld, netto van huidige aandeel en korting van $408.784 en $93.750, respectievelijk 30,189,188 25,868,361

Andere langlopende verplichtingen 106,671 85,275
------- ------

Totaal verplichtingen 39,662,338 37,968,840


Aandelenkapitaal:

Preferent aandelenkapitaal:

Series D 8% dividend, convertibel, stemmend, $0,0001 nominale waarde: 85.000 aandelen toegewezen; nul aandelen uitstaand, respectievelijk - -

Gewoon aandeel, $0,0001 nominale waarde: 15.000.000 aandelen toegestaan; 10.261.288 en 10.093.130 aandelen uitstaand, respectievelijk 1,026 1,009

Emissiepremie 297,591,034 295,364,173

Gecumuleerd tekort (280,845,882) (275,177,181)

Gecumuleerd overig globaal inkomen (2,378,065) (271,954)
---------- --------

Totaal eigen middelen 14,368,113 19,916,047
---------- ----------

Totaal passiva en aandelenkapitaal $54,030,451 $57,884,887
=========== ===========

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN EN GLOBAAL VERLIES VOOR DE BELASTINGJAREN EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2015 AND 20142015 2014
---- ----

Opbrengsten:

Producten $666,536 $599,017

Monitoringsdiensten 20,067,966 11,663,181

Overige 58,213 -
------ ---

Totaal opbrengsten 20,792,715 12,262,198


Kosten van opbrengsten:

Producten 518,155 251,385

Monitoring en andere gerelateerde diensten 6,071,018 3,935,306

Afschrijving en aflossing inbegrepen in kosten van opbrengsten 1,467,410 938,451

Degradatie van monitoringapparatuur en onderdelen (Opmerking 2) 225,523 373,951
------- -------

Totale kosten van opbrengsten 8,282,106 5,499,093


Bruto winst 12,510,609 6,763,105


Bedrijfskosten:

Algemeen & administratief 14,057,657 9,366,121

Verkoop & marketing 2,183,688 1,934,978

Onderzoek & ontwikkeling 1,562,566 1,605,662

Afschrijving & aflossing 2,932,172 1,590,052

Vestigingskosten - 14,291
--- ------

Verliezen uit bedrijfskosten (8,225,474) (7,747,999)


Overige inkomsten (kosten):

Winst/verlies bij verwijdering van apparatuur 339,858 (36,533)

Rente-inkomsten 148,795 368,434

Rentekosten (2,690,404) (1,290,289)

Verlies door wisselkoersen (214,402) (609,914)

Ontvangen terugbetalingen (opmerking 5) 4,915,236 -

Overige inkomsten/kosten, netto 78,046 624,001
------ -------

Nettoverlies vóór belasting (5,648,345) (8,692,300)
---------- ----------

Inkomstenbelasting (20,356) (55,544)
------- -------

Nettoverlies - Bedrijf (5,668,701) (8,747,844)
---------- ----------

Dividenden op Voorkeursaandeel - (14,585)
--- -------

Nettoverlies toe te kennen aan normale aandeelhouders (5,668,701) (8,762,429)
---------- ----------

Aanpassingen omwisseling vreemde valuta (2,106,111) (271,954)
---------- --------

Globaal verlies $(7,774,812) $(9,034,383)
----------- -----------

Netto verlies per gewoon aandeel, basaal en verwaterd $(0.56) $(0.88)
------ ------

Gewogen gemiddelde gewone aandelen uitstaand, basaal en verwaterd 10,159,000 9,951,000

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VOOR KASSTROMEN VOOR DE BELASTINGJAREN

EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2014 EN 20152015 2014
---- ----

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten:

Nettoverlies $(5,668,701) $(8,747,844)

Aanpassingen om netto-inkomsten te vereffenen met netto kasmiddelen in bedrijfsactiviteiten:

Afschrijving en aflossing 4,399,582 2,457,991

Degradatie van monitoringapparatuur en onderdelen 225,523 373,951

Kosten oninbare vorderingen 504,451 125,961

Appreciatie schuldenkorting 346,257 286,399

Compensatie op aandelen gebaseerd 1,662,883 801,820

Verwerving en prijsverandering van aandelenopties 39,929 -

Winst/verlies op verwijdering van eigendom en apparatuur (339,858) 3,710

Verlies op verwijdering van monitoringapparatuur inbegrepen bij verkoopkosten 112,177 -

Veranderingen in activa en passiva:

Debiteuren, netto (2,751,598) (193,030)

Te innen wissels (32,470) (25,244)

Inventarissen (300,865) (1,727,400)

Vooruitbetaalde kosten en andere activa 170,094 604,506

Crediteuren 442,107 1,466,905

Te betalen last 275,264 (1,339)

Over te dragen opbrengsten - (8,674)
--- ------

Netto kasmiddelen gebruikt in bedrijfsactiviteiten (915,225) (4,582,288)
-------- ----------


Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Aankoop van eigendom en apparatuur (265,065) (544,126)

Gekapitaliseerde software (567,287) -

Aankoop van monitoringsapparatuur en onderdelen (1,201,200) -

Investeringen in gehuurde activa (422,544) (1,330,068)

Investering in internationale obligaties - (3,163,802)

Kasmiddelen verworven door acquisitie - 195,058

Betaling gerelateerd aan acquisitie (1,782,849) (8,050,167)

Inkomsten uit te innen wissels - 55,984
--- ------

Netto kasmiddelen gebruikt in investeringsactiviteiten (4,238,945) (12,837,121)
---------- -----------


Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Opnames uit te betalen wissels aanverwante partijen - 1,200,000

Hoofdbetalingen op te betalen wissels aanverwante partijen (2,700,000) (60,000)

Opbrengsten uit te betalen wissels 4,077,778 25,750,000

Hoofdbetalingen op te betalen wissels (2,353,989) (1,407,524)

Inkomsten uit uitgiften gewoon aandeel - 8,000

Terugkoop van Serie D Omzetbare voorkeursaandelen en -opties (10,500) (312,008)

Kosten schuldaanbieding - (34,735)
--- -------

Netto kasmiddelen (gebruikt bij) verstrekt door financieringsactiviteiten (986,711) 25,143,733
-------- ----------


Effect van wisselkoerswijzigingen op kasmiddelen (57,896) (4,930)


Netto toename (afname) in kasmiddelen (6,198,777) 7,719,394

Kasmiddelen, begin van het jaar 11,101,822 3,382,428
---------- ---------

Kasmiddelen einde van het jaar $4,903,045 $11,101,822
========== ===========TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

Afstemming van GAAP en Niet-GAAP Financiële maatstaven

Voor de belastingjaren die eindigen op 30 september 2015 en 2014Niet-GAAP Aangepast Operationeel EBITDA (In $000'en USD) 2015 2014
---- ----

Netto verlies toepasbaar op gewone aandeelhouders $(5,669) $(8,762)
------------------------------------------------- ------- -------

Rentekosten, netto 2,541 922

Dividenden - 15

Inkomstenbelastingen (5) 20 55

Afschrijving, aflossing en degradatie 4,625 2,801

Op aandelen gebaseerde compensatie 1,702 1,488

Kosten fusie & acquisitie (1) 434 1,182

Andere niet-cash kosten (2) 423 254

Eenmalige kosten (3) 1,849 -

Eenmalige (voordelen) (4) (4,700) -
------ ---

Niet-GAAP Aangepast operationeel EBITDA $1,225 $(2,045)Niet-GAAP WA (In $000'en, behalve per aandeel) 2015 2014
---- ----

Nettoverlies van toepassing op gewone aandeelhouders $(5,669) $(8,762)
---------------------------------------------------- ------- -------

Rentekosten, netto 2,541 922

Dividenden - 15

Inkomstenbelastingen (5) 20 55

Afschrijving, aflossing en degradatie 4,625 2,801

Op aandelen gebaseerde compensatie 1,702 1,488

Kosten fusie & acquisitie (1) 434 1,182

Andere niet-cash kosten (2) 423 254

Eenmalige kosten (3) 1,849 -

Eenmalige (voordelen) (4) (4,700) -
------ ---

Niet-GAAP netto inkomsten voor gewone aandeelhouders $1,225 $(2,045)

Gewogen gemiddelde gewone aandelen uitstaand, basaal en verwaterd 10,159 9,951
------ -----

Niet-GAAP WA, basaal en verwaterd $0.12 $(0.21)
--------------------------------- ----- ------(1) Het bedrijf rondde twee acquisities af in 2014 en een in 2015.
Kosten zijn onder andere ontslagvergoeding, vestigingskosten,
reis- en advieskosten die overeenkomstig de Amerikaanse GAAP
niet inbegrepen zijn in de boeking van de aankoopprijs. Het
Bedrijf ging ook een derde acquisitie aan in 2015, maar
voltooide deze acquisitie niet; die kosten werden ondergebracht
in overeenstemming met de Amerikaanse GAAP.

(2) Andere niet-cash kosten zijn onder andere reserves voor
waardedaling door veroudering van voorraad, winsten of verliezen
en niet-cash koersimpact.

(3) Eenmalig kosten zijn onder andere, maar niet beperkt tot: het
proforma effect van EBITDA van verworven bedrijf G2 Analytics,
uitbesteding van toeleveringsketen /uitvoering en degradatie
van het handelsmerk GPS Global.

(4) Eenmalige voordelen zijn onder andere terugbetalingen ontvangen
door een aandeelhouder netto van gerelateerde kosten.

(5) Momenteel heeft het bedrijf significante Amerikaanse
belastingverliescompensaties die gebruikt kunnen worden om
toekomstig belastbaar inkomen te vereffenen, behoudens
beperkingen opgelegd door de Amerikaanse belastingdienst.
Echter, het bedrijf is nog steeds onderhevig aan belastingen van
de Amerikaanse staat en bepaalde niet-Amerikaanse belastingen.Track Group, Inc.


CONTACT: CONTACTPERSOON: Steve Hamilton, Chief Marketing Officer,+1-877-260-2010 ext. 4004, steve.hamilton@trackgrp.com


Web site: http://www.trackgrp.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234