Drie nieuwe leden voor Raad van toezicht Open Universiteit

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, heeft Vanessa Evers, Ellen den Brabander en René Smit benoemd tot lid van de Raad van toezicht van de Open Universiteit. Per 1 februari 2016 wordt René Smit voorzitter van de Raad van toezicht, als opvolger van Annie Brouwer-Korf van wie de tweede benoemingstermijn dan verstrijkt. De overige leden van de Raad van toezicht zijn Philippe Raets en Jo van Engelen.

Over René Smit
Drs. René (R.M.)Smit (1959) is voorzitter van de Raad van bestuur van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Smit studeerde economie aan de Erasmus Universiteit. Van 1980 tot 1990 was hij financieel beleidsadviseur bij onder meer het ministerie van Volkshuisvesting. In 1986 werd hij lid van de gemeenteraad van Rotterdam en van 1990 tot 1996 was hij wethouder voor Haven en Financiën in die stad. Daarna was Smit tot 1999 directeur-generaal Openbare Orde, Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1999 werd hij voorzitter van de Raad van bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Van 2005 tot 2014 was hij voorzitter van het College van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (en q.q. van de Christelijke Hogeschool Windesheim tot 2011). Smit heeft tal van toezichthoudende functies vervuld, momenteel is hij onder meer lid van de Raad van commissarissen van het Havenbedrijf Amsterdam.
René Smit is benoemd tot lid van de Raad van toezicht met ingang van 1 december 2015 en vervult dan de vacature die is ontstaan door het vertrek van Peter Valks op die datum. Verder is hij met ingang van 1 februari 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van toezicht. Hij is dan de opvolger van Annie Brouwer-Korf die dan terugtreedt na het verstrijken van haar tweede benoemingstermijn.

Over Vanessa Evers
Prof. dr. Vanessa Evers (1974) is hoogleraar Human Media Interaction bij Universiteit Twente en wetenschappelijk directeur van het DesignLab van de UT. Evers studeerde informatiesystemen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde bij de Britse Open University. Na haar promotie in 2001 heeft ze onder meer gewerkt voor de Boston Consulting Group in Londen en het Instituut voor informatica van de Universiteit van Amsterdam. Tussendoor (2005-2007) was ze gastonderzoeker bij Stanford University. In 2014 ontving ze de Opzij Talent Award 2014.
Vanessa Evers is benoemd als lid van de Raad van toezicht per 1 december 2015 en vervult de vacature die door het vertrek van Marjolein van Asselt is ontstaan.

Over Ellen de Brabander
Dr. Ellen de Brabander (1963) is senior vice president bij Pepsico en geeft wereldwijd leiding aan R&D op het gebied van voeding. De Brabander studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1989. Daarna ging ze voor een post-doc naar Massachusetts Institute of Technology en werkte in de groep van Nobelwinnaar prof. Khorana. In 1991 stapte ze over naar het bedrijfsleven. Ze begon als onderzoeker bij DSM en klom in zestien jaar op tot senior executive niveau. In 2006 werd ze president R&D bij Intervet, waarna ze van 2008 tot 2014 werkte bij Merial als chief scientific officer en president R&D.
Ellen de Brabander is benoemd als lid van de Raad van toezicht per 1 februari 2016 en volgt dan René Smit op die vanaf die datum voorzitter is van de Raad van toezicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda de Kort, woordvoerder Open Universiteit, tel. 045-5762392 of e-mail miranda.dekort@ou.nl

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234