Ecorys-studie Maritieme Monitor gepresenteerd door Minister Schultz

De Maritieme Monitor wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgevoerd, de laatste jaren wordt dit door Ecorys gedaan. Op 14 december jl. is de nieuwste Maritieme Monitor en daarnaast ook de Havenmonitor uitgereikt door Minister Schultz van Haegen (van IenM) aan Ronald Paul, voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens en aan Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land.

Minister Schultz: "Ik ben trots op de prestaties. Maar dat betekent allerminst dat we achterover kunnen leunen. Onze maritieme bedrijven spelen in de wereldtop en dat is keihard werken. De lage olieprijs, de moeilijkheden in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart - we moeten nog steeds alle zeilen bijzetten." (via Rijksoverheid)

Conclusies
Uit de Maritieme Monitor van 2015 is gebleken dat maritieme bedrijven in 2014 beter presteerden dan de Nederlandse economie als geheel. Zowel de toegevoegde waarde als de totale werkgelegenheid zijn gestegen. De maritieme sectoren boden werk aan ongeveer 253.000 personen (2,9% van de Nederlandse werkgelegenheid), dit was vorig jaar nog 224.000. De toegevoegde waarde in 2013 was ruim Euro21 miljard (ongeveer 3% van het BNP), waar dit jaar de toegevoegde waarde in 2014 3,4% van het BNP betrof.

De totale export bestaande uit de 12 maritieme sectoren:maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, watebrouw, maritieme dienstverlening, havens, kennisinstituten , offschore, visserij, Koninklijke Marine , watersportindustrie en binnenvaart bedroeg in 2014 Euro22,5 miljard euro, dit is 4% van de totale Nederlandse export aan goederen en diensten. Een jaar terrug bleek uit de monitor dat dit Euro21 miljard betrof.

De Maritieme Monitor
De Maritieme Monitor is de belangrijkste bron van zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie voor iedereen die bij de sector betrokken is en monitort de effecten van het maritieme beleid van het Ministerie. De Monitor is tevens een belangrijke input voor de maritieme strategie, die door IenM in samenwerking met de branches is ontwikkeld .

De overhandiging
Twee leden van het Ecorys-team dat aan de Monitor gewerkt heeft (Marjan van Schijndel en Marten van den Bossche) waren uitgenodigd bij de overhandiging van de rapportage.

Marten van den Bossche
Practice Leader Connectivity
T 010 - 453 87 91
E marten.vandenbossche@ecorys.com

ECORYS Nederland BV

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.ecorys.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234