KIDV biedt tweede set brancheverduurzamingsplannen aan

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft de brancheverduurzamingsplannen vastgesteld van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) met de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ). Samen met de eerste set brancheverduurzamingsplannen, vertegenwoordigen de nu vastgestelde plannen 75 procent van het verpakkingsgewicht dat op de Nederlandse markt wordt gebracht. Dit schrijft het KIDV vandaag in twee brieven aan de partijen van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022.

Het opstellen van de brancheverduurzamingsplannen met hoogst haalbare doelen voor verpakkingen is een afspraak die de rijksoverheid, het verpakkende bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenten hebben gemaakt in de raamovereenkomst en het daarbij behorende Addendum. In deze plannen staat welke hoogst haalbare doelen het bedrijfsleven stelt om de zogenoemde productverpakkingscombinaties binnen verschillende sectoren (verder) te verduurzamen. Dit is een stimulans voor de ontwikkeling naar een circulaire economie, in het bijzonder voor verpakkingen. De plannen liggen in het verlengde van de Europese verplichting inzake de 'essentiële eisen' voor verpakkingen en geven daar concreet invulling aan. Branches dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de plannen. Het KIDV toetst de hoogst haalbare doelen en stelt deze vast. Het toetsen van de hoogst haalbare doelen gebeurt onder regie van het KIDV door een commissie die bestaat uit vier wetenschappers van verschillende universiteiten.

Vastgestelde hoogst haalbare doelen uit de plannen van KVNW en NCV/NVZ

De KVNW stelt twee hoogst haalbare doelen. Het eerste doel is gericht op de vermindering van het gemiddeld gewicht van glazen flessen naar 494 gram per liter in 2019. Dit gemiddeld glasgewicht is significant lichter dan de autonome daling van het gemiddelde glasgewicht op de wereldwijde wijnmarkt. Het KIDV stelt vast dat dit een realistisch en hoogst haalbaar doel is, waarmee de KVNW zich inspant om de (inter)nationale trend door te zetten en rekening houdt met marktaandelen van alle verpakkingsvormen in de sector. Het tweede doel van de KVNW is het inrichten en vormgeven van ketenverantwoordelijkheid om de verpakking van in het buitenland gebottelde wijn te beïnvloeden. Het KIDV oordeelt dat dit cruciaal is, omdat 99 procent van de wijn en 90 procent van de flessen uit het buitenland komen.

Bij het plan van NCV /NVZ heeft het KIDV hoogst haalbare doelen vastgesteld die gaan over de verhoogde inzet van gerecycled kunststof en gecertificeerd karton in hun verpakkingen. Zo stellen de NCV en de NVZ de doelen dat eind 2017 minimaal 80 procent van het papier/karton van primaire verpakkingen FSC- of gelijkwaardig gecertificeerd is. Voor secundaire en tertiaire verpakkingen is dit 90 procent. Dit beoordeelt het KIDV als realistische en hoogst haalbare doelen, omdat het zorgt voor een toename van duurzaam beheerde bossen en voor toepassing van gerecyclede vezels. Andere doelen zijn dat eind 2017 50 procent van de NCV- en NVZ-leden gerecycled kunststof toepassen in kunststof verpakkingen, dat ze meer mono-materialen gebruiken en dat er uniformering komt voor krimp-en rekfolies voor betere recycling. Het KIDV heeft deze doelen goedgekeurd onder het voorbehoud dat de NCV en de NVZ voor 1 april 2016 zorgen voor kwantificering. Op dit moment is namelijk nog niet meetbaar wat de doelen exact opleveren aan verduurzaming. Ten slotte heeft het KIDV het doel vastgesteld dat eind 2017 minimaal 50 procent van de NVZ-leden lid is van het 'Charter for Sustainable Cleaning' (of een vergelijkbaar initiatief). Hiermee committeren zowel multinationals als kleine bedrijven zich via concrete doelen aan de verduurzaming van verpakkingen.

Stand van zaken overige brancheverduurzamingsplannen


Het KIDV geeft verder een overzicht van de stand van zaken van de toetsing en vaststelling van de overige brancheverduurzamingsplannen. Hieruit blijkt dat de plannen van een aantal branchegroepen door de toetsingscommissie zijn afgekeurd of als niet toetsbaar zijn verklaard. Het KIDV heeft aan deze branches gevraagd om een volgende revisie van hun plan. Verder is er een aantal branchegroepen van wie een plan in 2016 wordt verwacht, maar waarbij geen datum is aangegeven. Ten slotte zijn er ook branchegroepen die geen nader bericht hebben gegeven of hebben laten weten dat zij geen plan willen opstellen. Omdat het KIDV in deze gevallen geen nadere bevoegdheid heeft, vraagt het KIDV aan de raamovereenkomst-partijen hierin een standpunt te bepalen om de beweging die in gang is gezet verder te stimuleren.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Angélique Bergers, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, tel. 06 – 13 62 66 68 of 070 - 762 05 80, mail: abergers@kidv.nl.

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

plaats:
Den Haag
website:
http://www.kidv.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234