GfK: Geen groei meer in bezit (mobiele) devices

Nieuwe meting GfK Trends in Digitale Media

Hilversum, 14 december 2015 - In de tweede helft van 2015 is het aantal bezitters van verschillende apparaten gelijk gebleven ten opzichte van dit voorjaar. Dit geldt zowel voor smartphones (80% van de Nederlanders bezit dit apparaat), tablets (65%), e-readers (23%), laptops (80%), PC's/desktops (60%), als Smart TV's (34%).
Ruim driekwart van de bezitters gebruikt de extra functies die de Smart TV te bieden heeft. De interesse in de Smart Watch is klein. Slechts 7% is van plan er (misschien) een aan te schaffen. Ongeveer een kwart gebruikt Ad Blockers op één of meerdere apparaten.

Dit blijkt uit resultaten van het onderzoek 'GfK Trends in Digitale Media' die vandaag bekend worden gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media.

Tablet
65% van de Nederlanders (13 jaar en ouder) zijn in het bezit van een tablet. Dit zijn 8,6 miljoen Nederlanders. In juni van dit jaar was dit percentage gelijk. Dit voorjaar groeide het aantal tabletbezitters nog licht van 61% in december 2014 naar 65% in juni 2015.

Smartphones
Ook het aantal Nederlanders dat een smartphone bezit, blijft met 10,6 miljoen (80%) stabiel ten opzichte van dit voorjaar (80%). Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen verandert er ook niets. 55% van de ouderen (65+) heeft een smartphone terwijl 93% van de jongeren (13-17 jaar) een smartphone bezit.

Smart TV
Bijna 4,5 miljoen Nederlanders bezitten inmiddels een Smart TV (34%). Ook de Smart TV laat in de tweede helft van 2015 geen groei zien. Ten opzichte van een jaar geleden groeit het Smart TV bezit met 5%. Ruim drie kwart van de Smart TV bezitters (78%) geeft aan ook daadwerkelijk gebruik te maken van de extra functies - de apps - van het toestel. Bijna vier op de tien Smart-TV bezitters doet dit zelfs één keer per week of vaker.

Smart Watches
De interesse in Smart watches neemt af. Was in december 2014 nog zeventien procent zeker/misschien van plan een Smart Watch aan te schaffen, in december 2015 is dit nog maar zeven procent.

Ad Blockers
Ad Blockers - software die op PC, laptop, smartphone of tablet geïnstalleerd kan worden zodat er geen advertenties meer getoond worden op websites of in apps - worden door ongeveer een kwart van de Nederlanders (23%) gebruikt op één of meerdere apparaten. Het gebruik op mobiele apparaten (smartphone en/of tablet) is nog beperkt: zeven procent van de Nederlanders geeft aan een ad blocker op een mobiel device te hebben geïnstalleerd.

Geplaatst in:

Over het onderzoek Trends in Digitale Media
Het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media’ is uitgevoerd door GfK in samenwerking met GPT, KVB-SMB, PMA, RAB en SPOT. De steekproef bestaat uit 1151 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet en is representatief voor 13.274.000 internetters. Dit onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen, en specifiek voor het gebruik van media. Het totale onderzoeksrapport is voor € 1.395 te verkrijgen. De module Trends in Digitaal Entertainment met resultaten over het gebruik van video on demand en/of streaming muziek verschijnt in januari 2015.

Over GfK
GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek-experts hun passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten. Voor meer informatie:www.gfk.com/nl of volg GfK op Twitter: https://twitter.com/GfK_nl

Monique Moeskops
Head of Marketing and Communications GfK NL
T: +31 (0)35 6258 404 | M: +31 (0)6 53891 757
monique.moeskops@gfk.com

GfK

plaats:
Hilversum
website:
http://www.gfk.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234