Cees Oudshoorn (VNO-NCW) nieuwe voorzitter Stichting Sport & Zaken

Het bestuur van Sport & Zaken wordt vanaf 2016 aangevoerd door de heer Cees Oudshoorn van VNO-NCW. Hij volgt Jan van Tuinen op als voorzitter. Van Tuinen die het voorzitterschap namens VNO-NCW bekleedde, is ruim één jaar geleden gestopt als algemeen directeur bij Bouwend Nederland, en vond het nu een goed moment om de voorzittershamer door te geven aan zijn opvolger. "Het was erg goed en ook gewoon leuk om betrokken te zijn bij Sport & Zaken. Vanuit Sport & Zaken werken we aan de relatie en verbinding tussen sport en bedrijfsleven. Beide werelden hebben veel aan elkaar maar weten elkaar niet automatisch te vinden. Om dat te stimuleren is een goede en open relatie met NOC*NSF, VNO-NCW en het Ministerie van VWS gecreëerd. Altijd kritische vragen aan onszelf blijven stellen over de toegevoegde waarde die we kunnen en moeten bieden en goede afwegingen maken wat we wel en niet (meer) doen. Dit is belangrijk voor de focus, het resultaat en de continuïteit. Het bureau is op orde en er is meer balans tussen sport en het bedrijfsleven gevonden. Ik heb het voorzitterschap met de collega bestuursleden met veel genoegen vervuld," aldus Jan van Tuinen.

Per januari 2016 neemt Oudshoorn de rol van voorzitter over in het bestuur van Sport & Zaken. Oudshoorn is zeker geen onbekende in de sport. Zo is hij jaren voorzitter geweest van InnoSportNL. En bekleedt hij de functie van directeur Beleid bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De lobbyorganisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau.

"Sport & Zaken draag ik een warm hart toe. De samenwerkingen die tot stand worden gebracht tussen sport en bedrijfsleven zijn essentieel om Nederland sterker te maken, en daar lever ik graag een bijdrage aan. Ik geloof in verdienen met een ondernemende samenleving. Voor een geoptimaliseerd groeiperspectief is een gemeenschappelijke focus nodig. Ik draag graag mijn steentje bij om aan een gefundeerde toekomst voor Sport & Zaken te blijven werken. Sport & Zaken is ruim 12 jaar geleden opgericht door onder andere VNO-NCW, en ik ben verheugd vanuit mijn functie Sport & Zaken in het maatschappelijk en economisch veld verder uit te bouwen.", aldus de nieuwe voorzitter Cees Oudshoorn.

Het bestuur van Sport & Zaken bestaat naast Cees Oudshoorn uit Edwin Kok (Leader Cybersecurity, Capgemini), Jeroen Bijl (Manager topsport NOC*NSF), Jeroen Ouwehand (managing partner Clifford Chance), Jeroen Zwinkels (Directeur Operations, Randstad Nederland), David Knibbe (CEO Nationale Nederlanden), Frans de Bruijn (partner EY) en Ber Damen (COO Berenschot).

Over Stichting Sport & Zaken
Sport & Zaken initieert, inspireert en organiseert samenwerking tussen sport en bedrijfsleven. Wij geloven in samenwerking en in verbinding van deze twee werelden. Als unieke verbinder tussen sport en bedrijfsleven realiseren we een sportiever, vitaler en sterker Nederland. Onze verbindingen leveren rendement voor beide partijen. We werken vanuit vier succesvolle programma's. In onze Advies tak matchen we vraag en aanbod op het gebied van kennis en kunde tussen sport en bedrijfsleven op 12 vakgebieden. Bij Bedrijfssport werken we aan vitalere medewerkers door een passend sportaanbod te organiseren voor bedrijven in Nederland. In Goed Sportbestuur richten we ons met een aantal executive search bureaus op de ontwikkeling van sportbesturen, governance en werving & selectie. En met Goud op de Werkvloer zorgen we samen met Randstad en NOC*NSF voor een maatschappelijke carrière van topsporters. Met ons netwerk geloven we in sport en werken we op professionele wijze, resultaat gericht en met veel enthousiasme aan de verbinding tussen sport en bedrijfsleven. Samen Sterk voor Sport!

Noot voor de redactie;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Roel Roelfzema
directeur Sport & Zaken
roel@sportenzaken.nl of 06 - 43 87 33 26

VNO-NCW

plaats:
Arnhem

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234