TVD eerste wereldwijd met resultaten windtunnelonderzoek open tenten

Tijdens de TVD kennismiddag, waar niet alleen de branche was vertegenwoordigd maar ook gemeenten, brandweer, overheid, organisatoren en evenementenmakers, zijn de resultaten getoond van het windtunnelonderzoek open tenten.

Conclusie uit deze resultaten is dat het onderzoek geslaagd is, de uitkomsten overeenkomen met de praktijk en dat de uitkomsten voor zowel Festival tent en Alu hal zeer positief zijn. Deze uitkomsten zijn een vuistregel waar de branche mee verder kan.

Deze TVD kennismiddag is georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de branchevereniging. Onderwerpen die verder de revue passeerden waren 'de NEN 8020-41 (brand)veiligheid van tenten', 'de NEN EN 13782 Constructieve veiligheid tijdelijke bouwsel', 'de COB-c richtlijn constructieve toetsingscriteria bij evenementenvergunning' en 'de AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen'.

Deze AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen zit momenteel in de finale fase. Met buitengewone interesse wordt hier door de overheid en evenementenbranche naar uitgezien. Met name als het gaat over het risico gericht beoordelen, maatwerk en gelijkwaardigheidsbeginsel.
De verwachting is dat de AMvB januari 2017 wordt gepubliceerd.

De TVD is de belangenbehartiger van de branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven. Al 25 jaar is zij actief, om het gebruik van tenten en overkappingen op evenementen en aanverwanten zo veilig mogelijk te maken. Hiertoe heeft zij meegewerkt of aan de wieg gestaan van diverse normen zoals deze tijdens de TVD kennismiddag zijn gepresenteerd. Als branchevereniging kijken we terug op een zeer geslaagde dag met de focus op de volgende 25 jaar.

Meer informatie? Bel met het secretariaat van de TVD 06 20984633 of mail tvd@tentenverhuur-tvd.nl of via www.tentenverhuur-tvd.nl

TVD

plaats:
Tilburg

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234